Nieuws & Blog, Uncategorized

Nieuwe voorzitter GVAG

By Aale Boek on 24 juli 2019 0 Comments

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de zoektocht naar een opvolger van Wim Groeneweg. Inmiddels is er een nieuwe voorzitter van de GVAG gevonden: Arco Hofland. Wij wensen de burgemeester van Rijssen-Holten veel succes bij het invullen van zijn voorzittersrol.  

Nieuws & Blog, Uncategorized

Beheer en onderhoud afstemmen op nieuwe opgaven

By Aale Boek on 6 februari 2019 0 Comments

In onze huidige wereld en leefomgeving vinden veel ontwikkelingen plaats die niet alleen een fysieke verandering vergen, maar ook een verandering in denken en handelen. Deze ‘transities’ hebben vaak hun oorsprong in veilig wonen, aantrekkelijke economie, goede mobiliteit en een sociale, gezonde en duurzame stad. thema’s en ambities als leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie, omgevingswet, … Continue Reading

Nieuws & Blog, Uncategorized

Van losse planningen naar afgewogen programmering

By Aale Boek on 22 januari 2019 0 Comments

‘Hoe brengen we alle beheerprojecten voor de komende jaren netjes en transparant in beeld? Voor de programmabegroting moeten we immers laten zien hoe wij bijdragen aan de doelen van de stad binnen de gestelde financiële kaders.’ In een notendop de uitdaging waarvoor Ingeborg Baars, strategisch adviseur bij de gemeente Almere, zich samen met haar collega’s … Continue Reading

Nieuws & Blog, Uncategorized

Projectteam Wishes aan het woord

By Aale Boek on 14 december 2018 0 Comments

Het projectteam Wishes is de laatste tijd in wisselende samenstelling erg actief. Dit leidt tot een gerichte functionaliteitsverbetering en nieuwe mogelijkheden binnen GBI. Er is sprake van actieve participatie van gebruikers voor, tijdens en na de bouw. Dit zorgt voor een enthousiast draagvlak en een beheersysteem dat direct in verbinding staat met de dagelijkse praktijk van de … Continue Reading

Nieuws & Blog, Uncategorized

Versie 6.3.4.2 officieel vrijgegeven

By Aale Boek on 14 mei 2018 0 Comments

Het was al aangekondigd, maar nu is het een feit: versie 6.3.4.2. Inmiddels hebben onze ontwikkelaars de laatste hand gelegd aan deze versie en is hij officieel vrijgegeven. Wat is nieuw? In deze versie hebben we de nadruk gelegd op het verbeteren, in plaats van op nieuwe onderdelen. Zo zijn in 6.3.4.2 onder meer de … Continue Reading

Nieuws & Blog, Uncategorized

Kansen bij de vervangingsopgave openbare ruimte

By Aale Boek on 7 mei 2018 0 Comments

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van het beheersen van kosten en ‘pappen en nathouden’. Maar nu de economie aantrekt is er ruimte om constructief naar alle opgaven in de openbare ruimte te kijken. Naast de vervangingsopgaven hebben ook klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en mobiliteit de komende jaren impact. Dit biedt kansen. De uitdaging is om de juiste combinaties en timing … Continue Reading