GBI 6

Een overzicht

Vier componenten

GBI beheersoftware is logisch opgebouwd uit vier componenten: GBIbasis, GBIdatabank, GBIappsbank en GBIkennisbank. Met deze componenten ondersteunt onze software alle hoofdactiviteiten van iedere beheerorganisatie op een doelmatige en doeltreffende wijze.

Creëren met GBIbasis
GBIbasis is de centrale database, waarin alle objecten eenduidig worden geregistreerd. Actueel houden, vernieuwen of verrijken van objectinformatie: het is allemaal eenvoudig en overzichtelijk. Wij hanteren ons eigen gegevenswoordenboek, dat aansluit bij alle vastgestelde standaarden.

Analyseren en publiceren met GBIdatabank
In onze gevalideerde read-only databank kunnen alle mogelijke GIS analyses worden gemaakt. Hier maakt u selecties en stelt u thematische kaarten samen. Deze worden vanuit de databank ontsloten naar beheerders, burgers en ketenpartners. De beheerdata in GBI en gegevens uit andere backoffices, zoals GBA, WOZ en bestemmingsplannen, zijn op een simpele en eenduidige manier te benaderen.

Beheren met GBIappsbank en GBIkennisbank
Toepassen is bij deze hoofdactiviteit het werkwoord. De gebruikers passen alle beheergegevens in de databank toe voor het beheer van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld voor het maken van een planning of een begroting. De apps zijn speciaal ontwikkeld voor specifieke taakvelden en maken altijd gebruik van de beschikbare kennis uit de GBIkennisbank. De kennis wordt gevoed vanuit verschillende kennisplatforms (bijvoorbeeld CROW, RIONED).

Online werken
Met onze online module verbinden wij binnen met buiten. Deze module omvat het correctieve onderhoud. Deze mogelijkheid is in de huidige beheerwereld onmisbaar. Omdat de aannemer, medewerker of uitvoerder buiten dezelfde beheerdata ziet als de medewerker binnen is er geen ruis meer over objectinformatie en neem je beslissingen op basis van eenduidige, actuele en reële informatie.

De online module is altijd en overal beschikbaar op elk gewenst apparaat (smartphone, tablet, laptop, et cetera). Op een moderne en voor iedereen toegankelijke manier kun je alle objectinformatie gebruiken, waar je ook bent. Mutaties, constateringen en onderhoud kun je direct buiten aangeven en vastleggen.

Data-integratie met Addons
Speciale invoeg-applicaties (addons) geven toegang tot waardevolle extra informatie van andere leveranciers of bieden extra presentatiemogelijkheden.

Iepe Soet

Adviesgroepmanager GBI

“Ik ben er trots op dat we een beheersysteem hebben gemaakt dat zo goed aansluit bij de wensen van onze gebruikers. Dat komt omdat we het beheerproces zelf goed in de vingers hebben, en we alle beheervragen en -kennis hebben ontrafeld tot praktische apps.

Met onze businesspartners streven we naar optimale integratie van data, tot voordeel van de gebruikers. Met de toepassing van de meest moderne ICT is de informatie ook nog eens overal, altijd en op elk apparaat beschikbaar.

En, ook wij realiseren het ons: het kan altijd beter. Dus de ontwikkeling gaat altijd door …”

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wil je meer informatie? Maak eens een afspraak met een van onze experts. Wij geven graag een demonstratie hoe GBI 6 ook jouw beheer- en onderhoudsprocessen van de buitenruimte efficiënter maakt!