GBIonline

de verbinding tussen buiten en binnen

Nico Punter

Projectleider GBI / Trainer GBI

“Met GBIonline verbind je binnen met buiten. De mogelijkheden van GBIonline zijn in de huidige beheerwereld onmisbaar. Omdat de aannemer, medewerker of uitvoerder buiten dezelfde beheerdata ziet als de medewerker binnen is er geen ruis meer over objectinformatie en neem je beslissingen op basis van eenduidige, actuele en reële informatie”

Wat is GBIonline?

Binnen in het gemeentehuis wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vaak al goed ondersteund. Beheerders hebben via GBI een groot scala aan raadpleeg- en analysemogelijkheden. GBI 6.3 online legt nu direct de link tussen buiten en binnen. Zo kunnen beheerders op basis van meer actuele, betrouwbare en complete data keuzes maken en het management en bestuur informeren. Dit is een belangrijke vereiste bij kapitaalgoederenbeheer en Assetmanagement.

Binnen grip op dagelijkse werkzaamheden

In de openbare ruimte vinden vaak veel werkzaamheden tegelijkertijd plaats. Dan is het makkelijk om de voortgang van deze projecten buiten vast te leggen, bijvoorbeeld om omleidingen te bepalen. De voortgang valt of staat met een bereikbare binnenstad of dorpscentrum. Op stagnaties wil je direct actie ondernemen. Met GBIonline krijg je het inzicht om dat te doen.

Met online wordt GBI meer allround. Allerlei kleine werkzaamheden kunnen nu ook eenvoudig worden meegenomen, zoals klein onderhoud aan wegen. Maar ook eventuele voor-opnames die van belang zijn voor de goede uitvoering van een beheerprogramma. Zodra de werkzaamheden en maatregelen binnen klaar worden gezet, bijvoorbeeld op kaart, ziet de aannemer of eigen dienst buiten wat er moet gebeuren.

Buiten grip op actuele informatie

Met GBIonline kun je buiten tijdens het werk op een doelmatige en doeltreffende manier de informatie krijgen die je nodig hebt. Een mooi voorbeeld is de Flora en Fauna registratie, boomziekteregistratie en begrazingsregistratie. Koppelingen met databronnen als die van de Nationale Databank Flora & Fauna behoren tot de mogelijkheden en verbreden het inzicht in de natuurgegevens in jouw gemeente. Een ander voorbeeld zien we bij de uitvoering van slotenbestek. De juiste registratie van het slootonderhoud is van groot belang. Veelal zijn er met landeigenaren van aangrenzende percelen historische afspraken gemaakt die niet in beeld zijn. Met GBIonline kan een aannemer zelf vooraf kennis nemen van de eigenaarsgegevens en de afspraken die er zijn gemaakt. Hij kan zelfs wijzigingen aanbrengen in de afspraken en bijvoorbeeld aandachtspunten naar aanleiding van de schouw van het Waterschap registreren.

Meer herleidbaarheid en aantoonbaarheid

De conclusie is dat GBIonline een boost geeft aan het niet-planmatig beheer. Incidentele en dagdagelijkse werkzaamheden kunnen nu mee in de registratie en worden onderdeel van het werkproces. Dit leidt tot een betere afstemming van de uitvoering van het dagelijkse werk, meer en beter inzicht in informatie en herleidbare en aantoonbare voortgangsbewaking, facturatie en risicobeheersing. En dat is alleen maar winst in het toch al brede werkveld van de openbare ruimte!

GBIonline is altijd en overal beschikbaar op elk gewenst apparaat (smartphone, tablet, laptop, et cetera). Op een moderne en voor iedereen toegankelijke manier kun je alle objectinformatie gebruiken, waar je ook bent. Mutaties, constateringen en onderhoud kun je direct buiten aangeven en vastleggen.

 

 

Eigenschappen van GBIonline

EENVOUD

Eenvoudig analyseren

GRENZELOOS

Any content, any time, any place, anywhere, any device

******

binnen is buiten

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie?