GeoVisia Field

Inspecteren, inventariseren en monitoren in het veld

Jan Peter Reumerman

Directeur DataQuint

“Inspecteren, inventariseren en monitoren. Drie methoden om u van actuele gegevens over de buitenruimte te voorzien. Met GeoVisia Field doet u dit gewoon ter plekke, in het veld.”

Wat is GeoVisia Field

De suite GeoVisia Field biedt dé mogelijkheid om ter plekke alle objecten in de buitenruimte in kaart te brengen (inventarisatie), per element de relevante gegevens vast te leggen (inspectie) en toezicht te houden (monitoren). Voorbeelden van objecten zijn bomen, bermen en gazons, wegen, verkeersborden, lichtmasten, straatmeubilair en schaalbalken.

Gewapend met een mobiele inspectie-unit (bijvoorbeeld een Toughbook) en de software, waarin de grafische en administratieve gegevens van het project beschikbaar worden gesteld, kan de inspecteur aan de slag.

Eigenschappen van GeoVisia Field

Gebruiksvriendelijk

Een logische en bekende werkwijze (zoals het Microsoft Office pakket)

Eenvoudig muteren

Plaats, muteer of verwijder eenvoudig objecten op de kaart

Nauwkeurig

Gebruik de GPS-functie om de locatie te bepalen op de kaart

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie?