GBIappsbank

Iedere gebruiker zijn eigen specifieke taak

Oane Hornstra

Projectmanager Beheer

“GBIappsbank biedt tools voor verantwoord beheren. Speciaal ontwikkelde GBIapps om op strategisch, tactisch en operationeel niveau door te rekenen, de juiste informatie te leveren en onderbouwde keuzes te maken. Uitermate geschikt om bijvoorbeeld de vervangingsopgave inzichtelijk te maken.”

GBIappsbank vormt het portaal voor de apps. Met GBIapps voert iedere gebruiker zijn eigen specifieke taak uit: berekeningen en begrotingen, meerjaren planningen voor onderhoud en vervangingen (MJOP, MJIP) of beleidsrapportages. Naast het standaard aanbod van GBIapps kan iedereen ook zijn eigen taakgerichte apps (laten) ontwikkelen.

GBIapp-kwalitatief plannen

Vaststellen van de planning met een looptijd van maximaal 5 jaar

Lees verder »

GBIapp-cyclisch plannen

Onderhoudskosten voor het beheren van de openbare ruimte in beeld

Lees verder »

GBIapp-CROW overzichten

Weergave van maatregelen en kwaliteitsoverzicht kwalitatieve planningen

Lees verder »

GBIapp-kunstwerkenplanning

Helder inzicht in beheer en vervanging

Lees verder »

GBIapp-gebouwenplanning

Helder inzicht in beheer en vervanging

Lees verder »

GBIapp-kiezen

Afwegen, onderbouwen en vastleggen van ambitiekeuzes voor de kwaliteit van de openbare ruimte

Lees verder »

GBIapp-uitvoeringscalculatie groen

Gedetailleerd inzicht in de onderhoudskosten voor het beheer van groen

Lees verder »

GBIapp-bestek

Genereer een prestatiebestek

Lees verder »

GBIapp-besteksadministratie

Genereer gemakkelijk de besteksadministratie voor een beheersingsplan

Lees verder »

GBIapp-inschrijvingsleidraad

Opleveren document inschrijvingsleidraad

Lees verder »

GBIapp-beheersingsplan

Genereer eenvoudig een beheersingsplan voor professionele contractbeheersing

Lees verder »

GBIapp-remplaceberekening lampen

Bereken de verwachte technische levensduur lampen

Lees verder »

GBIapp-energieberekening verlichting

Bepaal snel de energiekosten van de openbare verlichting

Lees verder »

GBIapp-zero based begroten

Inzicht in de basiskosten van het onderhoud

Lees verder »

GBIapp-baggeren

Begroten, plannen en incidentmanagement voor regulier baggeren

Lees verder »

GBIapp-datamanagementscan

Zeker weten dat je met de juiste data rekent

Lees verder »