GBIappsbank

Iedere gebruiker zijn eigen specifieke taak

Oane Hornstra

Projectmanager Beheer

“GBIappsbank biedt bij uitstek alle tools voor verantwoord beheren. Speciaal voor jou ontwikkelde GBIapps geven je de mogelijkheid om op alle niveaus - strategisch, tactisch en operationeel - onderbouwde keuzes te maken en de juiste informatie te leveren. Veel van mijn opdrachtgevers hebben de opdracht om bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken. Ook hiervoor heb ik met GBIappsbank een praktisch stappenplan klaarliggen.”

GBIapps zijn applicaties waar iedere gebruiker zijn eigen specifieke taak mee uitvoert. Om berekeningen uit te voeren, (meerjaren)planningen op te stellen of rapportages te maken, gebruik je GBIapps.

Een GBIapp haalt altijd de meest actuele informatie op uit GBIdatabank en GBIkennisbank. Bij een planning komen bijvoorbeeld de hoeveelheden en inspectiecijfers uit de databank en de eenheidsprijzen en maatregelpakketten uit de kennisbank. Het resultaat wordt teruggeschreven naar GBIbasis. Zo is de actualiteit en het resultaat altijd geborgd. Naast het standaard aanbod van GBIapps kan iedereen ook zijn eigen taakgerichte apps (laten) ontwikkelen.

GBIapp-kiezen

Afwegen, onderbouwen en vastleggen van ambitiekeuzes voor de kwaliteit van de openbare ruimte

Met GBIapp-kiezen help je bestuurders en beleidsmedewerkers bij het maken van keuzes, het onderbouwen van beslissingen en het vastleggen van de ambities voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De app... Lees verder »

GBIapp-datamanagementscan

Zeker weten dat je met de juiste data rekent

Met deze slimme scan krijg je snel een visueel overzicht van de waarde van het berekende resultaat van een GBIapp. Je krijgt op een eenvoudige wijze inzicht in de kwaliteit en... Lees verder »

GBIapp-cyclisch plannen

Onderhoudskosten voor het beheren van de openbare ruimte in beeld

Met GBIapp-cyclisch plannen (voor groen, wegen, riolering, kunstwerken, verlichting, verkeerstekens, gebouwen, water, meubilair) breng je de onderhoudskosten voor het beheer van de openbare ruimte in beeld en koppel je de kosten... Lees verder »

GBIapp-kwalitatief plannen

Vaststellen van de planning met een looptijd van maximaal 5 jaar

Met GBIapp-kwalitatief plannen (voor wegen en riolering) stel je een planning vast met een looptijd van maximaal 5 jaar. In tegenstelling tot cyclisch plannen (waarbij uitgegaan wordt van een maatregelenpakket... Lees verder »

GBIapp-CROW overzichten

Weergave van maatregelen en kwaliteitsoverzicht kwalitatieve planningen

GBIapp-CROW overzichten toont de maatregelen en het kwaliteitsoverzicht van de planningen die je met GBIapp-kwalitatief plannen hebt gemaakt. De maatregelen van de eerste twee planjaren worden op een hoog detailniveau (op... Lees verder »

GBIapp-zero based begroten

Inzicht in de basiskosten van het onderhoud

Met GBIapp-zero based begroten maak je de basiskosten van het onderhoud inzichtelijk op basis van kengetallen en ijkingsresulaten. De resultaten worden inzichtelijk weergegeven in de vorm van tabellen en grafieken. Ook... Lees verder »

GBIapp-remplaceberekening lampen

Bereken de verwachte technische levensduur lampen

Met GBIapp-remplaceberekening lampen bepaal je het verwachte moment waarop een lamp het einde van de technische levensduur heeft bereikt. Deze datum wordt berekend aan de hand van de volgende gegevens: de plaatsingsdatum... Lees verder »

GBIapp-energieberekening verlichting

Bepaal snel de energiekosten van de openbare verlichting

Met GBIapp-energieberekening verlichting bepaal je de energiekosten van de openbare verlichting. Deze energiekosten zijn opgebouwd uit het berekende verbruik, de energietarieven, de energiebelastingen en een aantal vaste kosten. Zo krijg je... Lees verder »

GBIapp-uitvoeringscalculatie groen

Gedetailleerd inzicht in de onderhoudskosten voor het beheer van groen

Met GBIapp-uitvoeringscalculatie breng je de onderhoudskosten voor het beheer van groen op een gedetailleerd niveau in beeld. De onderhoudskosten van het groen bestaan uit kosten voor dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld: het schoffelen van... Lees verder »

GBIapp-bestek

Genereer een prestatiebestek

Met GBIapp-bestek genereer je een prestatiebestek. De kwaliteitsnormen, -beschrijvingen en -beelden worden automatisch uit GBIkennisbank opgehaald. Vervolgens wordt op basis van de door jouw geselecteerde onderdelen een bestek opgesteld. De kwaliteitskeuzes in... Lees verder »

GBIapp-besteksadministratie

Genereer gemakkelijk de besteksadministratie voor een beheersingsplan

Nadat je met GBIapp-beheersingsplan een beheersingsplan hebt aangemaakt, maak je met GBIapp-besteksadministratie een besteksadministratie.... Lees verder »

GBIapp-inschrijvingsleidraad

Opleveren document inschrijvingsleidraad

Met GBIapp-inschrijvingsleidraad genereer je gemakkelijk een Inschrijvingsleidraad indocumentvorm voor jouw project. Een inschrijvingsleidraad is een beschrijving van een aanbestedingsprocedure. Als opdrachtgever beschrijf je hoe de totstandkoming van de uiteindelijke overeenkomst verloopt.... Lees verder »

GBIapp-beheersingsplan

Genereer eenvoudig een beheersingsplan voor professionele contractbeheersing

Met GBIapp-beheersingsplan genereer je op een eenvoudige wijze een beheersingsplan te genereren. Hiermee leg je de aanpak en de structuur vast voor professionele contractbeheersing. Vervolgens maak je met GBIapp-besteksadministratie een besteksadministratie. Een... Lees verder »

GBIapp-baggeren

Begroten, plannen en incidentmanagement voor regulier baggeren

Met GBIapp-baggeren kunt u cyclisch plannen en begroten, met behulp van de beschikbare informatie over watergangen in GBIdatabank. Belangrijke informatie is bijvoorbeeld de slibdikte, slibaanwas en het watergangareaal. De waterbodembeheerder... Lees verder »

GBIapp-kunstwerkenplanning

Voor het beheren van kunstwerken is een nieuwe GBIapp ontwikkeld, die naadloos aansluit op de manier van werken van een kunstwerkbeheerder. Maatregelen worden nu bepaald door de kunstwerkenbeheerder en niet... Lees verder »