gbidag

Programma


Als beheerders, beleidsmakers en bestuurders merken we dat de werelden binnen het gemeentehuis en buiten in de openbare ruimte steeds dichter bij elkaar komen. We doen steeds meer samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties online beschikbaarheid van data is daarom een onmisbaar onderdeel van ons werk geworden. Onze manier van werken en de (ICT)hulpmiddelen moeten meegroeien.

Wat is er mogelijk met GBI en hoe werkt dat, dit gaan we samen ontdekken. Komt u ook?

Titel

Ontvangst - Infomarkt - GBIplein

Tijd09:00 - 10:00 uur
Beschrijving

Vanaf 9 uur bent u welkom. Na de ontvangst door medewerkers van Antea Group kunt u genieten van een kop koffie of thee.

Titel

Opening: Sporen

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Tonie Speelman
Tijd10:00 - 10:10 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
Zaal
Inhoud

Vanuit een historische locatie vieren wij met de gebruikersvereniging GVAG onze 20ste GBIdag.  En er valt veel te vieren, want GBI heeft veel gebracht en geholpen met het goed beheren van onze leefomgeving.  Een kleine terugblik, maar tegelijkertijd kijken wij vanaf een nieuwe station naar de toekomst.  Een toekomst die vraagt om nieuwe sporen, nieuwe ontwikkelingen en keuzes.   Wij nemen u mee met het digitale spoorboekje van deze dag.

Titel

Wat meten de buren?

OrganisatieGemeente Zwolle
Presentator(en)Marcel Broekhaar - Adviseur Smart Zwolle
Tijd10:10 - 10:35 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
Zaal
Inhoud

Klimaat Actief Zwolle organiseert samen met andere partijen uit haar netwerk het ‘SensHagen’ project. In dit project wordt ervaring opgedaan met burgers die zelf luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind meten. Meerdere inwoners van Stadshagen doen hieraan mee.

 

We kijken naar wat er bij komt kijken om met kwalitatief hoogwaardige sensoren betrouwbare metingen te doen. Het RIVM, de Universiteit Twente en het KNMI denken mee over de sensoren die hiervoor ingezet kunnen worden. Hierdoor ontstaan goede mogelijkheden om de uitkomsten van de verschillende metingen te vergelijken.

Titel

Ruimtelijke adaptatie

OrganisatieMinisterie van IenW
Presentator(en)Garmt Arbouw - Senior beleidsmedewerker
Tijd10:35 - 11:00 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
Zaal
Inhoud

Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit raakt iedereen in Nederland, maar het levert ook kansen op. Zeker wij als beheerders van de openbare ruimte kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Garmt Arbouw werkt als beleidsmedewerker Klimaatadaptatie bij het ministerie van I&M onder andere aan de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Op de GBIdag doet hij een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van ons als beheerders.

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie biedt al talloze tools, programma’s en dialoogtafels om de beheerder op weg te helpen. Recente ontwikkeling is de verkenning om klimaatadaptatie op te nemen in normen en richtlijnen, zoals die van het CROW. 

Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer.

Titel

Pauze - Infomarkt - GBIplein

Tijd11:00 - 11:30 uur
Beschrijving
Titel

Parallelsessies, ronde 1

Tijd11:30 - 12:00 uur
Beschrijving

GBIdag 2019 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

Titel

GBI 6.3.6: Ontwikkelingen

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Nico Punter
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.1
Zaal
Inhoud

De GBI gebruikers, de markt en technologie vergen steeds meer van GBI. Hoe houden we dit bij als GBI team? Nico Punter informeert jullie over de genoemde ontwikkelingen vanaf de GBIdag 2018 (vorig jaar) tot nu.

Titel

Focus op informatie

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Adri Wiersma & Cor Leenstra
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.2
Zaal
Inhoud

Zoveel data en evenzoveel gedoe, terwijl onze klanten antwoorden en inzichten willen. Daarom verleggen wij de focus naar het leveren van informatie. In deze sessie een blik op de ambitie om informatieprovider voor beherend Nederland te worden.

Titel

Een slimme leefomgeving is datagedreven

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Marco Kok & Rob Janssen
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.3
Zaal
Inhoud

Een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving is voor elke gemeente topprioriteit. Dankzij sensoring en internet of things, verzamelen we ontzettend veel data over de buitenruimte. Door die data te combineren en te verrijken kan elke gemeente sneller, gerichter en kostenefficiënter werken. Denk aan de inzet van modellen die de effecten van maatregelen en investeringen kunnen voorspellen.

 

Titel

Samenhangende objectenregistratie en impact op BOR

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Mirian van Ansem & Sandra Leijten
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.4
Zaal
Inhoud

Momenteel worden vele (basis)registraties naast elkaar beheerd. Dit kan efficiënter, gemakkelijker en beter. De eerste contouren voor een samenhangende objectenregistratie waarin BGT, BAG, WOZ maar ook BOR hun plaats krijgen, zijn landelijk geschetst. Wil je meer weten over de achtergrond, de impact en de aandachtspunten voor jouw werk, kom naar deze sessie!.

Titel

Basis Asset Management

OrganisatieAntea Group & Gemeente Rotterdam
Presentator(en)Theus van den Broek & Matthijs Laan
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.5
Zaal
Inhoud

Je ziet 3 knelpunten, maar je kunt er maar 1 oplossen. Dagelijkse praktijk voor veel beheerders. Een aanvaring van een brug, een breuk in de persleiding, het omvallen van een boom: wat wil je als eerste voorkomen? Rotterdam is koploper in de Nederland wat betreft Asset Management. Zij gebruiken bij deze vragen een speciale risicomatrix. Op basis van risico’s op de kernwaarden van de stad kunnen ze hiermee eenduidige beslissingen nemen. In een leuke, praktische én zeer leerzame workshop nemen we je mee in hoe dat werkt. Verplichte kost voor alle beheerders in Rotterdam: nu ook voor jou op de GBIdag.

 

Titel

Vervangingsopgave & integrale meerjarenplanning

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Ruud van Hoek
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.6
Zaal
Inhoud

De vervangingsopgave, iedere gemeente heeft het er over, maar hoe pak je het aan? Naast de vaak technische opgave van de assets komen er veel opgaven (o.a. klimaatadaptatie, energietransitie, leefbaarheid, duurzaamheid) samen in de openbare ruimte. Tijdens deze sessie nemen we jullie aan de hand van een concreet voorbeeld mee in onze aanpak.

We laten zien op welke manier we in een korte doorlooptijd de vervangingsopgave in beeld brengen en positioneren richting het bestuur. Dit doen we door de relatie te leggen met de bestuurlijke doelen en de nadruk te leggen op de kansen die vervanging biedt om bestuurlijke doelen te bereiken. Van opgave naar kansen!

Titel

Lunch - Infomarkt - GBIplein

Tijd12:00 - 13:00 uur
Beschrijving
Titel

Keynote speaker - Peter Smith

OrganisatieKlean: Klagen Loont Echt Absoluut Niet
Presentator(en)
Tijd13:00 - 13:30 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
Zaal
Inhoud

Er is een groter probleem dan de opwarming van onze Aarde door CO2 uitstoot, vleesconsumptie en de plastic soep.

Het grootste probleem is dat mensen geloven dat hun bijdrage aan die problemen te klein is om een verschil te maken. Bewijs hiervoor vind je dagelijks: autowegen vol files, schappen vol met vlees en straten vol met zwerfafval. Dit zijn dus slechts symptomen van dat verkeerde geloof: “Dat wat ik doe is te klein om een verschil te maken.”

 

“Wat zou er gebeuren als mensen gaan geloven: wat ik doe is nooit te klein om het verschil te maken? Volgens Peter gaan we dan een prachtige toekomst tegemoet.

Titel

Algemene Ledenvergadering GVAG

Organisatie
Presentator(en)
Tijd13:30 - 14:00 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
Zaal
Inhoud

De Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG) is in 2001 opgericht en heeft op dit moment 99 leden. De vereniging is onafhankelijk. De vereniging behartigt de belangen van gebruikers van door Antea Group gemaakte GBI software.

 

 

Titel

Pauze - Infomarkt - GBIplein

Tijd14:00 - 14:30 uur
Beschrijving
Titel

Parallelsessies, ronde 2

Tijd14:30 - 15:00 uur
Beschrijving

GBIdag 2019 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

Titel

Praktijkervaring Online

OrganisatieAntea Group & Gemeente Oosterhout
Presentator(en)Nico Punter & Michelle Stegen-Timmermans
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.1
Zaal
Inhoud

Het ‘Online werken’ met GBI neemt toe. In deze sessie delen we praktijkervaringen, kansen en risico’s die horen bij Online werken. Doe er je voordeel mee!

Titel

Recente ontwikkelingen in riolering

OrganisatieAntea Group & DataQuint
Presentator(en)Rigt Venema, Frank Zwiers & ..
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.2
Zaal
Inhoud

Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan verbeteringen in GBI met betrekking tot rioolbeheer. In deze sessie worden deze verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen met jou doorgenomen. Centraal staat hierin hoe wij samen met gebruikers optrekken om deze verbeteringen te realiseren.

Titel

Data Science in de beheerpraktijk

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Bram Jippes & Alex Levering
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.3
Zaal
Inhoud

Tijdens deze workshop neemt onze data scientist jou mee in de wondere wereld van Data Science. Samen gaan we op zoek naar bruikbare toepassingen in de beheerpraktijk.

Titel

Gebruik van IMBOR

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Marien van Zwol
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.4
Zaal
Inhoud

IMBOR is grotendeels gepubliceerd en deels vastgesteld. Wat levert het op voor de beheerder van de openbare ruimte? Welke route kun je het beste nemen richting de eindbestemming IMBOR? Wij nemen je mee overs de verschillende sporen en langs tussenbestemmingen. Gaan we samen op reis?

Titel

Omgevingsbewust contracteren

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Dirk Nuus
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.5
Zaal
Inhoud

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Nieuwe uitdagingen als de vervangingsopgave, klimaat, circulair, energie, gezondheid en participatie vragen om een andere kijk op beheer. De technische kwaliteit is niet langer meer bepalend voor wat we wel of niet gaan doen, maar de beoogde effecten voor de omgeving worden leidend in de keuzes die we moeten maken. In deze parallelsessie word je meegenomen in de veranderende beheerwereld en de kansen voor omgevingsbewust contracteren.

 

Titel

Beheer als regisseur van de leefomgeving

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Eric Moonen
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.6
Zaal
Inhoud
Vervangingsopgave, klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie: het komt allemaal samen in de openbare ruimte waar jij als beheerder verantwoordelijk voor bent. Om te komen tot realistische, slimme en betaalbare maatregelen is afstemming vereist, binnen de gemeente maar ook met andere organisaties. In deze sessie nemen we je mee, hoe jij als beheerder de regie kunt nemen, om concrete stappen te zetten om de diverse doelen die in de openbare ruimte samen komen te bereiken.
Titel

Parallelsessies, ronde 3

Tijd15:15 - 15:45 uur
Beschrijving

GBIdag 2019 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

Titel

GBIspecials

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Adri Wiersma & Cor Leenstra
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.1
Zaal
Inhoud

Verbinden is een sleutelwoord voor optimaal beheer van onze leefomgeving. Zoveel data beschikbaar voor zoveel vragen, maar hoe zorg ik ervoor dat ik ook in GBI efficiënt en gemakkelijk gebruik kan maken van de beschikbare data. GBIspecials zorgen voor extra informatie en functionaliteit. Verbinden van gegevens en koppelen met slimme pakketten of tools is een belangrijk thema om meer uit je data te halen en de juiste beslissingen te nemen. Tijdens deze presentatie nemen we je mee in de achtergronden, mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Titel

Preview GBIcalculations

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Arjan Wagemakers, Nico Punter & Egbertje Mol
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.2
Zaal
Inhoud

Veel klanten zijn blij met de huidige gestandaardiseerde apps voor het plannen en begroten van het beheer en onderhoud van de objecten in de openbare ruimte. Deze standaard zorgt voor een groter gebruiksgemak en maakt het proces eenduidig. Desalniettemin horen wij steeds vaker van gebruikers de wens om niet enkel meer met ingestelde standaarden te plannen en begroten, maar ook lokale beleidsambities en omgevingsfactoren mee te nemen in de berekeningen. Wij tonen een preview van een alternatief voor de apps- en kennisbank van GBI.

Titel

Connected Lighting

OrganisatieAntea Group & Signify
Presentator(en)Rob Janssen & Joris Cortens
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.3
Zaal
Inhoud

De oude vertrouwde lantaarnpaal staat aan de vooravond van een revolutie. Als bron van licht. Maar ook als informatie-hub, waarmee we onze leefomgeving veiliger, gezonder en bereikbaarder maken.  Signify en Antea Group werken aan slimme leefomgeving: ‘De straatlantaarn wordt een sensitieve multitasker in combinatie met de HabiSense’.

 

Titel

Gedifferentieerd kolkenreiniging

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Robert Scherpenisse
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.4
Zaal
Inhoud

Gedifferentieerd kolkenreiniging zet in op het efficiënter inzetten van de kolkenreiniging. Door gebruik te maken van open data, data uit het beheersysteem en vulgraadmetingen van de zuigwagen is de vervuilingssnelheid van de kolken vast te stellen. Door op basis hiervan de reinigingsronden aan te passen worden kolken gereinigd op het juiste moment. In deze sessie nemen we je mee in hoe dat proces verloopt.

Titel

Data gedreven beheren

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Marc de Jong
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.5
Zaal
Inhoud

Hoe neem je de juiste beslissingen bij het beheer en onderhoud? Welke data in de smart city kan je daarbij helpen: GBI gegevens, open data, sensoren? Data-analyse maakt beheer en onderhoud van je kapitaalgoederen (assets) beter voorspelbaar, betrouwbaarder, veiliger en daarmee ook goedkoper.

Titel

Rioolinspectie nieuwe stijl

OrganisatieAntea Group & RIONED
Presentator(en)Sjaak Verkerk & Petra van der Werf
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.6
Zaal
Inhoud

Vanaf januari 2020 vervalt de NEN3399:2015 en worden rioolstelsels op basis van de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011 geïnspecteerd. Als professioneel opdrachtgever krijg je door deze verandering veel meer informatie over je rioolstelsel, waardoor je het efficiënter en effectiever kunt beheren. In deze sessie kijken we samen wat je vanaf 2020 – maar ook vandaag al – kan doen met deze ontwikkeling.

Titel

Afsluiting - Borrel

Tijd15:45 - 16:45 uur
Beschrijving

Afsluiting van de dag. Met daarna de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over de GBIdag.