gbidag

Programma


Als beheerders, beleidsmakers en bestuurders merken we dat de werelden binnen het gemeentehuis en buiten in de openbare ruimte steeds dichter bij elkaar komen. We doen steeds meer samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties online beschikbaarheid van data is daarom een onmisbaar onderdeel van ons werk geworden. Onze manier van werken en de (ICT)hulpmiddelen moeten meegroeien.

Wat is er mogelijk met GBI en hoe werkt dat, dit gaan we samen ontdekken. Komt u ook?

Titel

Ontvangst - Infomarkt - GBIplein

Tijd09:00 - 10:00 uur
Beschrijving

Vanaf 9 uur bent u welkom. Na de ontvangst door medewerkers van Antea Group kunt u genieten van een kop koffie of thee.

Titel

Opening: De Krachten bundelen

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Tonie Speelman
Tijd10:00 - 10:10 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
ZaalTheatre Azure
Inhoud

Op deze GBIdag gaan we nog meer samen aan de slag dan je gewend bent. Met jou als gebruiker, met de GVAG en met onze partners. Ook de samenwerking tussen binnen en buiten, beheer en data/informatie en inhoud en processen leidt tot een onweerstaanbare kracht in het verbeteren van de buitenruimte.

Titel

Introductie: samen en GBI

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Iepe Soet
Tijd10:10 - 10:35 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
ZaalTheatre Azure
Inhoud
De buitenruimte verbeteren is de drijfveer van Antea Group. Met de nieuwe mogelijkheden van GBI is online werken een onmisbaar onderdeel van ons werk geworden. Wat kan er nog meer. Hoe werkt dat?

 

Titel

Gemeente aan het woord

OrganisatieGemeente Leeuwarden
Presentator(en)Richard Cöp
Tijd10:35 - 11:00 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
ZaalTheatre Azure
Inhoud
Met wie werkt een gemeente eigenlijk allemaal samen om het beheer van haar openbare ruimte goed te regelen? En welke rol speelt GBI daarin. wat zou er nog meer (moeten) kunnen. Een boeiend kijkje in de
keuken bij een collega-beheerder.
Titel

Pauze - Infomarkt - GBIplein

Tijd11:00 - 11:30 uur
Beschrijving
Titel

Parallelsessies, ronde 1

Tijd11:30 - 12:00 uur
Beschrijving

GBIdag 2018 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

Titel

Nieuw in GBI 6.3.4

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Nico Punter
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.1
ZaalTheatre Azure
Inhoud

De bouwmeester presenteert alle nieuwe mogelijkheden en verbeteringen van GBIdesktop 6.3.4.

Titel

NEN 2767 conditiemeting kunstwerken in GBI

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Sander Pooters
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.2
ZaalBach 1-2
Inhoud

De kunstwerkenbeheerspecialist krijgt uitleg over de de nieuwe NEN inspectiemethodiek en het maken van een gedegen onderhoudsplanning.

Titel

IMBOR en uw IMBOR dashboard

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Patricia ten Rouwelaar
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.3
ZaalBach 3-4
Inhoud

Het IMBOR uniformeert begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’. Het IMBOR sluit volledig aan op de BGT en op IMGeo. Maar hoe sluit beheerdata aan? Het dashboard laat zien in hoeverre uw beheerdata aansluit bij IMBOR. Elke verbeterstap is te volgen.

Titel

Data gedreven beheerorganisatie

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Mirian van Ansem
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.4
ZaalKernhem 1-2
Inhoud

Goed inzicht krijgen in gebruik en wensen in de openbare ruimte is nodig om goed te beheren. Dat is vandaag de dag nauwelijks denkbaar zonder zoveel mogelijk data te vergaren, deze gestructureerd op te slaan en vervolgens te analyseren. Zover zijn veel beheerorganisaties nog niet, maar tijd om te treuzelen is er evenmin.

Titel

Schadebeeld-registratie nieuwe stijl

OrganisatieAntea Group & Gemeente Ede
Presentator(en)Pieter Ausema i.s.m. gemeente Ede
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.5
ZaalKernhem 3-4
Inhoud

Met een nieuwe, slimme nieuwe methode om schadebeelden van het wegenareaal te registreren en te verwerken, kan Ede een beter en effectiever (meerjaren)onderhoudsplan maken. Ook de analyse van de ontwikkeling van de wegkwaliteiten is accurater.

Titel

Op de koffie bij ...

OrganisatieAntea Group & Gemeente Bergeijk
Presentator(en)Arjan Wagemakers & i.s.m. gemeente Bergeijk
Tijd11:30 - 12:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 1.6
ZaalStrauss 1
Inhoud

Met GBI en Dashboards heeft Bergeijk een lange termijn perspectief uitgewerkt voor de buitenruimte. Maar nu begint het echte werk. In gesprek met burgers, bedrijven en andere overheden wordt naar gebiedsgerichte samenhang gezocht en ingespeeld veranderende maatschappelijke wensen. Motto: maximale publieke meerwaarde creëren. Kom jij ook op de koffie bij Bergeijk?

Titel

Lunch - Infomarkt - GBIplein

Tijd12:00 - 13:00 uur
Beschrijving
Titel

Keynote speaker - Gerard Kemkers

Organisatie
Presentator(en)Gerard Kemkers
Tijd13:00 - 13:30 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
ZaalTheatre Azure
Inhoud

Gerard heeft zijn sporen verdient in de schaatssport en is nu actief bij FC Groningen. ‘Je grootste tegenstander ben jezelf. Om die te verslaan heb je zelfinzicht en lerend vermogen nodig. Beter worden doe je vervolgens samen’. Hij heeft een uitgesproken visie op ons thema ‘de Kracht van Samen’, die hij met alle bezoekers zal delen. Dit biedt een unieke kans om te ervaren dat het in ons vak niet heel anders is om te groeien naar de top, dan in de sport.

Titel

Algemene Ledenvergadering GVAG

Organisatiegemeente Houten en secretaris GVAG
Presentator(en)Kees van Dalen
Tijd13:30 - 14:00 uur
Type presentatiePlenaire presentatie
ZaalTheatre Azure
Inhoud

De Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG) is in 2001 opgericht en heeft op dit moment 99 leden. De vereniging is onafhankelijk. De vereniging behartigt de belangen van gebruikers van door Antea Group gemaakte GBI software.

 

 

Titel

Pauze - Infomarkt - GBIplein

Tijd14:00 - 14:30 uur
Beschrijving
Titel

Parallelsessies, ronde 2

Tijd14:30 - 15:00 uur
Beschrijving

GBIdag 2018 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

Titel

Nieuw in de GBIappsbank

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Egbertje Mol
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.1
ZaalTheatre Azure
Inhoud

Heldere rondleiding door de planningsmethodiek van de appsbank met bijzondere aandacht voor alle verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

Titel

Laat online voor je werken

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Nico Punter
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.2
ZaalBach 1-2
Inhoud

Nico gaat je inspireren door de meest efficiënte oplossingen met GBIonline te delen.

Titel

BGT-BOR processen vanuit KING gezien

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Sandra Leijten
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.3
ZaalBach 3-4
Inhoud

“Samen doen wat samen kan”. Onder dat motto zijn in de Digitale Agenda 2020  van VNG-KING de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om effectief te opereren in de informatiesamenleving. Zo krijg je als gemeente houvast bij de noodzakelijke standaardisatie en het vergemakkelijken van de betrokken bedrijfsprocessen.

Titel

Koppelvlakken in de praktijk

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Jaap Schoonhoven
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.4
ZaalKernhem 1-2
Inhoud

Het koppelvlak is een interface waarmee twee systemen met elkaar communiceren. In dit geval sluit je er de GEO-data en de BOR-data mee op elkaar aan. De data-specialist vertelt je het naadje van de kous over de praktische werking.

Titel

Meerjarenprogrammering Beheer

OrganisatieAntea Group & Gemeente Almere
Presentator(en)Ing. Ingeborg Baars (Almere) i.s.m. Sjaak Verkerk
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.5
ZaalKernhem 3-4
Inhoud

Met een digitaal feitenblad koppelt Almere ieder initiatief in de openbare ruimte direct aan het areaal, de areaalgegevens binnen GBI. Al de initiatieven verbindt je via een transparante en herleidbare methode aan de doelen van de stad en de beschikbare middelen. Hiermee maak je een meerjarenprogrammering op basis van prioriteit, effect en maximale bijdrage aan de doelen van de stad.

Titel

Teamsynergie met GBI

OrganisatieAntea Group & Gemeente Velsen
Presentator(en)André van der Kraats ism gem. Velsen
Tijd14:30 - 15:00 uur
Type presentatieParallelpresentatie 2.6
ZaalStrauss 1
Inhoud

Samen (leren) werken met GBI zorgt voor een positief elan in het beheerteam. Het samen boeken van concrete resultaten maakt het beheer planmatiger, integraler èn is goed voor de onderlinge sfeer. Je leert vooral van elkaar.

Titel

Parallelsessies, ronde 3

Tijd15:15 - 15:45 uur
Beschrijving

GBIdag 2018 rondes met presentaties, werksessies en demonstraties.

Titel

Rioolgegevens in GBI

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Frank Zwiers & Rigt Venema
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.1
ZaalTheatre Azure
Inhoud

Het primaire rioolbeheerproces verhelderd en een kennismaking met RIBX en GWSW.

Titel

GBIspecials

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Adri Wiersma
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.2
ZaalBach 1-2
Inhoud

De kracht van goede dataverbindingen voor effectief gebruik van gegevens waardoor meer informatie en inzicht wordt verkregen.

Titel

GBI en NedCore, omdat BOR verder gaat dan BGT!

OrganisatieAntea Group & NedGraphics
Presentator(en)Rob Janssen i.s.m. NedGraphics
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.3
ZaalBach 3-4
Inhoud

Met NedCore kunt je op een professionele manier invulling geven aan ’centrale regie op alle geometrie’ en til je het bedrijfsmatig gebruik van geo-informatie naar een hoger plan. Het resultaat hiervan zijn onderling exact passende geo-objecten met tevreden beheerders, gebruikers en raadplegers.

Titel

Het succes van goede data

OrganisatieAntea Group
Presentator(en)Marien van Zwol
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.4
ZaalKernhem 1-2
Inhoud

Data is belangrijker dan ooit. ‘Onze data moet op orde’, is dan ook een veelgehoorde kreet. Ook (of vooral) op beheerfadelingenen. Onze projectmanager ‘data op orde’ laat zien hoe je organisatiebreed kunt werken aan en met consistente, kwalitatieve en gestructureerde data.

Titel

Prestatiecontracten groen en wegen

OrganisatieAntea Group & Gemeente Noordoostpolder
Presentator(en)Johan van Heugten ism gemeente Noordoostpolder
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.5
ZaalKernhem 3-4
Inhoud

Al 4 jaar werkt Noordoostpolder succesvol met een prestatiecontract (UAV-GC) voor het onderhoud van groen en de verzorging van wegen. In de opstartfase is het werk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed afgestemd. GBI en de contractkaarten op de iPad helpen bij het bereiken van de gewenste kwaliteit. De gemeente verlengt het contract in 2018 voor de derde keer.

Titel

MeldDesk & GBI - Grenzeloos beheer

OrganisatieAntea Group & BeheerVisie
Presentator(en)
Tijd15:15 - 15:45 uur
Type presentatieParallelpresentatie 3.6
ZaalStrauss 1
Inhoud

Hoe kun je soepel klachten en meldingen verwerken door de koppeling van MeldDesk en GBI. BeheerVisie is met MeldDesk marktleider op het gebied van meldingenmanagement.

Titel

Afsluiting - Borrel

Tijd15:45 - 16:45 uur
Beschrijving

Afsluiting van de dag. Met daarna de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over de GBIdag.