MUG gemeenten kiezen voor GBI 6

Geplaatst door op 11 augustus 2014

nws-muggemeenten-kiezen-voor-gbi6De gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek (MUG) zijn overgestapt van GBI 4 naar GBI 6. De drie gemeenten hebben ook andere beheersystemen in huis, maar kiezen gezamenlijk voor 1 uniform beheersysteem. De overige systemen worden gefaseerd over gezet naar GBI 6.

MUG gemeenten gaan voor uniformiteit
Ger Kwant en Lizette van der Velden van de gemeente Groesbeek trekken de kar namens de drie gemeenten. Na een korte pilot in de gemeente Groesbeek, was iedereen overtuigd van de meerwaarde van GBI 6 en mag Antea Group de software leveren en de conversie uitvoeren. Een uniforme en standaard werkwijze waren doorslaggevend.

Toekomstbestendig
Met behulp van GBI 6 willen de MUG gemeenten de kwaliteit van de areaalgegevens bepalen. Én inzichtelijk maken wat de komende jaren de inspanning moet zijn om de buitenruimte op niveau te krijgen en te houden, zodat zij ook in de toekomst effectief en efficiënt hun beheertaak uit kunnen voeren.

Meer informatie
cor.leenstra@anteagroup.com, telefoon (06) 12 97 57 90