Gebruikersonderzoek website GBIservicedesk: dikke 7!

Geplaatst door op 24 februari 2015

logo-gbiservicedeskwww.gbibeheersysteem.nl, de website met allerlei handige informatie, veelgestelde vragen en nieuws over GBI, is nu bijna een jaar in de lucht. Vorig jaar op de GBIdag werd de website geïntroduceerd. We wilden graag weten wat onze GBIgebruikers van de website vinden en welke verbeteringen we zouden kunnen aanbrengen. Uiterlijk en hoeveelheid informatie zijn prima. De vindbaarheid, met name bij de FAQ’s, kan nog beter.

Een dikke 7!
Uit de enquête, die via een selecte steekproef is uitgevoerd, blijkt dat de gebruikers onze website met een ruime 7 waarderen. Daar zijn we blij mee, maar nog niet tevreden. Het uiterlijk en de performance scoren uitstekend tot goed. Ook de volledigheid van de informatie wordt geprezen. Grootste verbeterpunten zitten in de vindbaarheid van de (juiste) informatie, de FAQ’s en de handleidingen. Hieronder leest u welke verbeteringen we al doorgevoerd hebben en welke acties nog uitstaan.

FAQ’s
Bij de FAQ’s (frequently asked questions) was vooral behoefte aan meer structuur en eenvoudige vindbaarheid. Daarom is aan de FAQ’s een zoekmogelijkheid toegevoegd en zijn ze op datum gezet. De indeling in categorieën is vooralsnog niet uitgebreid, omdat het dan juist minder overzichtelijk dreigde te worden. Dit blijven we natuurlijk monitoren. Om de FAQ’s zo begrijpelijk mogelijk te maken, worden ze altijd gescreend op schrijfstijl en jargon voor ze op de website gaan.

Happy to help
Een vlotte en adequate afhandeling van servicedeskverzoeken is voor onze klanten en dus voor ons een prioriteit. Het motto van al onze medewerkers hierin is: We are happy to help. Klanten worden altijd binnen één dag gebeld over de afhandeling van hun verzoek. Om de servicedeskverzoeken verder te verbeteren zijn we het proces via leanmanagement aan het stroomlijnen. Wij hopen u hierover binnenkort meer te kunnen vertellen.

Vindbaar & actueel
Om de snelle, vindbaarheid van informatie te verbeteren, attenderen we de gebruikers sneller op nieuwe informatie. Dit gaat van het onlangs inbouwen van de mogelijkheid van RSS-feed tot het intensiveren van het aantal nieuwsitems met doorverwijzingen naar verdere informatie binnen de website. We zien ook dat het ontwikkelproces van GBI steeds verder wordt gestroomlijnd. Dit helpt om qua informatie gelijke tred te houden. Een aantal specifieke wensen, zoals het automatisch teruggaan naar de laatst bezochte pagina na het inloggen, wordt verder onderzocht.

Handleidingen en instructiefilms
Wij willen de gebruikers graag van dienst zijn met goede, duidelijke en actuele handleidingen en instructiefilms. Uit de enquête blijkt dat hier nog ruimte is voor verbetering. Dit gaan we nader onderzoeken. Na een goede inventarisatie gaan we, samen met onze partners, er mee aan de slag.

Alle deelnemers heel hartelijk bedankt voor de zinvolle feedback!