Aan de slag met de toekomst van GBI

Geplaatst door op 15 juni 2015

brianstorm_20150610_1Brainstorm 10 juni 2015 Themagroep Innovatie

De Themagroep Innovatie van de GVAG richt zich nadrukkelijk op de toekomst. We betrekken hierbij graag zoveel mogelijk gebruikers. Dit werd duidelijk bij de interactie brainstormsessie op 10 juni 2015.

De bijna 30 deelnemers werkten energiek en creatief aan nieuwe ideeën voor GBI 7 en verder. Hieruit destilleert de Themagroep een aantal voorstellen voor de strategieconferentie van de GVAG in september.

In drie korte presentaties schetsten Adri Wiersma, Ewit Groen en Richard Maessen welke trends en ontwikkelingen zij op beheer en ICT gebied zien. Met de kernwoorden uit deze pitches gingen de deelnemers aan de slag in een brownpaper-sessie. Elke groep vatte hun brainstorm samen tot 1 of 2 afgeronde ideeën.

Opvallend was dat in de ideeën een aantal gemeenschappelijke thema’s terugkwam. Meer inzicht vormde de rode draad: een dynamisch GBI dat direct kan inhaken op de standaard-basisregistratie(s) voor de harde info zodat er meer ruimte ontstaat voor analyses. Een data-driven GBI dat kan omgaan met de meer zachte info uit de samenleving zodat inzicht ontstaat in gebruik- en belevingswaarde van de openbare ruimte. Een intelligent GBI dat via een data-makelaar informatie voorstelt en ontsluit, zodat de gebruiker een bredere blik krijgt op zijn werkveld.

brianstorm_20150610_2brianstorm_20150610_3

Met deze en nog veel meer waardevolle ideeën op zak, kijkt de themagroep terug op een geslaagde middag!

Meer informatie: Adri Wiersma, adri.wiersma@anteagroup.com