Gemeente Zandvoort kiest voor GBI 6 in het kader van verkenning samenwerking met Haarlem

Geplaatst door op 30 juni 2015

zandvoort_haarlemDe gemeenten Zandvoort en Haarlem
verkennen de mogelijkheden voor intensieve ambtelijke samenwerking of een ambtelijke fusie. Vooruitlopend op de ambtelijke samenwerking op het gebied van beheer wil de gemeente Zandvoort de openbare ruimte beheren met GBI.

Gemeente Haarlem maakt reeds gebruik van GBI 6. De gemeente Zandvoort gaat gebruik maken van de infrastructuur van de gemeente Haarlem en krijgt hierbinnen een eigen (GBI) omgeving.

De gemeente Haarlem zal in de toekomst de mutaties voor Zandvoort doorvoeren. Via GBIdatabank wordt de data ontsloten in de frontoffice van Zandvoort.

Meer informatie: Cor Leenstra, Cor.Leenstra@anteagroup.com