Integraal plannen in GBI 6 – Gemeente Dronten werkt met slimme views

Geplaatst door op 07 maart 2016

GBInieuws-10-integraal-plannen-in-gbi6-dronten
Het gebruik van slimme views helpt de gemeente Dronten om de gewenste informatie (integraal) in GBI te tonen. Op de eerste plaats per beheerdiscipline, maar ook om integraal te kunnen plannen. Deze stappen zijn onder leiding van Raymond Kroes, teamleider Beheer, het afgelopen jaar doorlopen. Ze vormen het sluitstuk van de implementatie van GBI.

Met gegevens aan de slag
De gemeente Dronten heeft hard gewerkt aan het op orde krijgen van de basisgegevens in GBI. Nu de gegevens op orde zijn, ontstaan allerlei nieuwe behoeften en ideeën om met deze gegevens aan de slag te gaan. Door de gegevens met elkaar te combineren ontstaan er nieuwe resultaten en inzichten. Met deze informatie kun je projecten en wensen binnen thema’s als sociaal, politiek en verkeer definiëren, onderbouwen en op elkaar afstemmen.

Slimme views per discipline
Een view is een weergave in GBI waarin een bepaald aantal gegevenscombinaties voor een discipline worden getoond in een legenda en op een kaart. Met een view kunnen ook relaties tussen lagen en sublagen gecombineerd worden. Met de viewtechniek kan vervolgens ook een planning op de kaart worden getoond. Daarmee kan een view de wens van de beheerder laten zien en biedt daardoor maatwerk. Deze wens wordt door middel van een beheerkalendersessie in beeld gebracht. Vervolgens wordt het technisch uitgewerkt en in GBI toonbaar gemaakt.

 
Meer informatie: Pieter Ausema, pieter.ausema@anteagroup.com.