Enschede maakt werkprotocol met RASCI-methode

Geplaatst door op 15 maart 2016

nws-enschede-rasci-2Een nieuw beheersysteem vraagt een andere werkwijze, zeker binnen een veranderende en relatief grote organisatie. Samen met Antea Group gebruikte Enschede de RASCI-methode om de taken en verantwoordelijkheden vast te leggen toe. ‘Het was een uitdaging onze eigen organisatie goed te doorgronden’, zegt Jaques van den Hof, opdrachtgever Programmatisch Beheer van de gemeente Enschede in GBInieuws nummer 10.

De RASCI-methode
De RASCI-methode leidt tot een matrix waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of werkzaamheden betrokken zijn weergegeven staan. RASCI is een afkorting, waarbij de letters staan voor de begrippen:

R = Responsible (Verantwoordelijk)
Persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering.
Verantwoording wordt afgelegd aan de ‘accountable’

A = Accountable (Eindverantwoordelijk)
Persoon die (eind)verantwoordelijk is, bevoegd is en goedkeuring geeft aan het resultaat.

S = Support (Steunen/uitvoering)
Persoon die alles verricht of de werkzaamheden ondersteunt.

C = Consult (Raadplegen/advies)
Persoon die voorafgaand (verplicht) wordt geraadpleegd.
Dit is tweerichtingscommunicatie.

I = Inform (Informeren)
Persoons die geïnformeerd wordt.
Dit is eenrichtingscommunicatie.

Alle activiteiten worden in deelstappen opgesplitst. Via de RASCI rollen wordt iedereen die betrokken is ingedeeld. Zo worden de werkprocessen en de bemensing effectief en inzichtelijk.

 
Meer informatie: Sander de Vries, sander.devries@anteagroup.com.

nws-enschede-rasci