Gemeentelijk Rioleringsplan Almelo – een puik stukje werk

Geplaatst door op 24 maart 2016

nws-almelo-1De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering eind 2015 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de periode 2016 t/m 2020. Wat het proces en het GRP Almelo extra bijzonder maakt zijn de complimenten
van de bestuurders:

  • ‘Een puikje stukje werk’
  • ‘Dat er bij zo’n belangrijk, veel omvattend maar ook technisch stuk niet het woord wordt gevoerd is een compliment voor de opstellers van het stuk’
  • ‘Het gevoerde proces om draagvlak te creëren van ambitienota, fietstocht, politiek beraad en raadsbesluit als voorbeeld voor andere beleidsvelden’

De rol van GBI
GBI heeft het benodigde inzicht verschaft in de omvang van het areaal en de kwaliteit hiervan. Met de juiste GBIapps zijn de vervangingsinvesteringen voor de korte en de lange termijn op transparante wijze in beeld gebracht. Alleen al in de gemeente Almelo ligt ruim 549 kilometer aan leidingen (vrijvervalriolen, drainage, drukriolen). Het onderhoud, vervanging en de verbetering van riolen kost dan ook veel geld. Dit bedrag wordt bekostigd vanuit de rioolheffing, en dus door de inwoners en bedrijven in de gemeente.

 
Meer informatie: Benno Steentjes, benno.steentjes@anteagroup.com.