Nieuws & Blog

Antea Group Sporthalsessies – een andere kijk op samenwerken!

By Egbertje Mol on 19 juli 2016 0 Comments

nws-sporthalsessieMensen maken het werk. Dat hebben wij inmiddels wel geleerd. Samenwerken is de randvoorwaarde voor succes en kwaliteit. Mensen laten samenwerken is geen sinecure. Momenteel sluiten veel gemeenten aan op de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT). De vervolgstap is om het berichtenverkeer te realiseren tussen de Geo- en Beheerafdeling. Dit vergt veel van medewerkers op het gebied van samenwerken en werkprocessen. Hiervoor heeft Antea Group de sporthalsessie ontwikkeld. Dit is een actieve, informele en leerzame methode.

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken binnen het OWO verband op verschillende gebieden al een aantal jaren samen. Als afronding van het implementatietraject van het beheerpakket GBI, hebben ze Antea Group gevraagd het project op ludieke en inhoudelijke wijze af te sluiten.

Doelstellingen sporthalsessie
De OWO gemeenten hebben Antea Group gevraagd om de onderstaande doelstellingen, tijdens de sessie, te realiseren. Dit om een boost te geven aan de samenwerking.

  • De afgelopen tijd is er veel werk verricht om de BGT op te bouwen en GBI te implementeren. Dit mocht gevierd worden;
  • De medewerkers dienen kennis te hebben van elkaars werkprocessen. Deze zijn vastgelegd in het processenhandboek van OWO;
  • Het belang van correcte en actuele data dient centraal te staan;
  • Voor samenwerking is vertrouwen nodig in elkaars competenties.

Proces en interactie
nws-sporthalsessie2Om deze doelstellingen te realiseren voor een uiteenlopende groep mensen is een traditionele sessie een gemiste kans. Vanuit een innovatieve gedachte op proces en interactie heeft Antea Group de sporthalsessie ontwikkeld. Er is een uitdagend programma ontwikkeld vanuit een combinatie tussen sport, spel en inhoud. Hierbij werden praktijk casussen uitgewerkt en simulaties van de werkprocessen uitgevoerd. Dit werd ondersteund met spelmaterialen, hardware en software. Het werken hiermee zorgde ervoor dat er bij de deelnemers ongekende kwaliteiten van elkaar naar boven kwamen. Er zijn grote sprongen gemaakt in de bewustwording en vaardigheden voor een succesvolle samenwerking.

Meer informatie
Linda Hof, linda.hof@anteagroup.com,
Rob Janssen, rob.janssen@anteagroup.com.

Comments are closed.