Veranderingen in openbare ruimte signaleren met luchtfoto’s

Geplaatst door op 18 augustus 2016

nws-nieuwe-software-aireaal-helpt
Nieuwe software AIReaal helpt
Nieuwe technieken en voor het eerst een echte integrale aanpak op databeheer. Dat zijn de succesfactoren van AIReaal. De buitenruimte is continu aan verandering onderhevig met als gevolg dat diverse basisregistraties, de BGT, BOR, BAG en WOZ snel verouderen. Antea Group heeft daarom een dienst ontwikkeld die het mogelijk maakt mutaties in gemeentelijke arealen snel en gemakkelijk te signaleren. In speciaal ontwikkelde software worden oude en nieuwe luchtfoto’s met elkaar vergeleken waardoor mutaties snel gevonden en bijgewerkt kunnen worden. Van handmatig naar semi-automatisch databeheer dat is waar AIReaal voor staat.

Werking
Van alle registraties werkt Antea Group met vier registraties. De BOR, BGT, WOZ en de BAG.
Mutaties worden gesignaleerd op zowel 2D- als 3D niveau. 2D wordt voornamelijk gebruikt voor objecten op maaiveld zoals wegenmarkering, groenelementen en speeltoestellen terwijl 3D wordt gebruikt voor hoge objecten en gebouwen. Met 3D-analyses vallen zaken op die in 2D verborgen blijven zoals opbouwen met eenzelfde dakbedekking of op- en/of aanbouwing in dicht stedelijk gebied.AIReaal geeft dus betrouwbare informatie tot op detail en zorgt met het goed registreren van veranderingen voor procesoptimalisatie, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

Het voordeel van AIReaal is dat de signalering van mutaties objectgericht is. Mutaties worden eenmalig gedetecteerd en direct in het systeem ingelezen. Hierdoor wordt de doorlooptijd bespoedigt en bespaart het aanzienlijk in tijd en geld.

 
Meer informatie
Cesar Blaauwgeers, cesar.blaauwgeers@anteagroup.com,
Emiel Huizinga, emiel.huizinga@anteagroup.com.