75% afval gescheiden in 2020 – Ambitie Krimpen aan den IJssel

Geplaatst door op 06 september 2016

nws-ambitie-krimpen-aan-den-ijssel
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil voldoen aan de landelijke doelstelling van 70% gescheiden afvalinzameling in 2020. In 2014 was het percentage van de gemeente slechts 41%. Hierdoor stond de gemeente, samen met de afvalinzamelaar, aan de vooravond van een ommezwaai in het proces van afvalscheiding en -inzameling.

Krimpense invulling van ‘VANG’
Antea Group heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel ondersteund en geadviseerd bij het traject ‘Sorteren, maak uw afval waardevol’; de Krimpense invulling van ‘VANG’ (Van Afval Naar Grondstof). We zijn begonnen met een traject om samen met de bewoners een keuze te maken over het realiseren van de landelijke doelstellingen. Dit is gedaan middels een opiniepeiling en informatieavonden. Vervolgens is door het bestuur van de gemeente een definitieve keuze gemaakt voor ‘omgekeerd inzamelen’ met o.a. het plaatsen van ondergrondse containers. Een vooruitstrevende manier van afval inzamelen, waarbij de nadruk nog meer ligt op de inzameling van recyclebare materialen in plaats van op restafval.

Implementatietraject ondergrondse containers
In samenwerking met de gemeente en de afvalinzamelaar is vervolgens het implementatietraject opgestart. Antea Group heeft daarbij gebruik gemaakt van GIS analyses voor het locatieplan van de ondergrondse containers. Daarnaast is onder leiding van Antea Group de voorbereiding van het leveren, plaatsen en omruilen van de containers en de uitvoering van de communicatiecampagne opgepakt. Medio 2016 wordt gestart met de omzetting buiten.

Peter van den Boogert, toezichthouder Buitenruimte Afvalinzameling en Reiniging, geeft aan:
‘Het AVIS systeem geeft voor ons een perfect inzicht in de locaties van de ondergrondse containers en is daarmee voor de communicatie met de bewoners van groot belang geweest’.

Meer informatie
Bouke de Jong, bouke.dejong@anteagroup.com