WIONservice gereed voor KLIC-WIN en INSPIRE

Geplaatst door op 30 september 2016

nws-wionservice-wat-houdt-het-precies-in
In Nederland liggen ruim twee miljoen kilometer kabels en leidingen in de grond. Daarmee kun je vijftig keer om de aarde heen! In de openbare ruimte is de ondergrondse infrastructuur onzichtbaar. Je komt deze kabels en leidingen pas tegen als je een schop in de grond zet. Graafschades leiden vaak tot hoge kosten. Actuele en betrouwbare informatie over de ligging is noodzakelijk om graafschades te voorkomen. Daarom is in 2008 de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) ingevoerd. Antea Group biedt met WIONservice een totaaloplossing voor het voldoen aan de WION verplichting.

Het integrale beheersysteem GBI wordt met de WIONservice nog completer. De GBIaddon-KLIC Kadaster maakt het mogelijk om in je eigen beheeromgeving WION informatie te raadplegen en aan te bieden. Dus geen aparte applicaties of meerdere schermen open, maar alles integraal vanuit de vertrouwde beheeromgeving. Ook als je geen GBI hebt!

Gemeenten zijn als overheidsinstelling INSPIRE plichtig. Wij regelen nu ook dat je per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe eisen (IMKL2015) en aan KLIC-WIN. Ook hierin ontzorgen we jouw organisatie volledig.

 
Meer informatie
Peter Dam, peter.dam@anteagroup.com,
Cor Leenstra, cor.leenstra@anteagroup.com.