Assetmanagement in de praktijk: Súdwest-Fryslan

Geplaatst door op 22 november 2016

gbinieuws-nr12-sudwest-fryslan-01
 
In het algemeen kun je zeggen dat een groot deel van de activiteiten rond ontwerp, beheer en onderhoud vallen onder de noemer assetmanagement. Maar welke gemeente heeft dit nu al succesvol geïmplementeerd? Daarvoor reizen we naar Friesland. De gemeente Súdwest-Fryslân blijkt al flinke stappen te hebben gezet. In het stadhuis van Sneek sprak GBInieuws met wethouder Durk Stoker, portefeuillehouder onderhoud infrastructuur en kapitaalgoederen, en met Piet Smid, civiel beheerder en trekker assetmanagement.

Professioneel beheer kapitaalgoederen
Súdwest-Fryslân ontstond vijf jaar geleden uit een fusie van vijf gemeenten. Qua oppervlakte is het de grootste gemeente van Nederland. De eerste jaren was de organisatie vooral bezig de basis op orde te krijgen en beleid en beheer op één lijn te brengen. Piet Smid: ‘Dit werd voortvarend aangepakt. Dat gaf veel energie. Toen we het in de steigers hadden, wilden we door. Onze analyse was: We doen het wel goed, maar het kan nog beter’. De organisatie stond voor een aantal uitdagingen. Wethouder Stoker geeft aan: ‘Eén van de issues is dat de organisatie vergrijst. Hiermee dreigen kennis en automatismen te verdwijnen’. Dat vraagt om een heldere omschrijving van taken en rollen. Zo kunnen we ook in de toekomst goed én plezierig blijven werken’.

 
Meer informatie
Jan-Lucas Hof, jan-lucas.hof@anteagroup.com,
Theus van den Broek, theus.vandenbroek@anteagroup.com.