Twente Milieu schakelt onze beheer- en datakennis in

Geplaatst door op 06 december 2016

gbinieuws-nr12-twente-milieu
 
Twente Milieu (afvalinzamelaar en beheerder openbare ruimte) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Borne. Vanuit die rol stelden ze Antea Group de vraag om mee te helpen bij het maken van bestekkaarten voor de openbare ruimte. Een ‘aannemer’ die bestekkaarten
maakt, dat ligt niet voor de hand.

Twente Milieu vond het belangrijk om het areaal overzichtelijk in beeld te hebben voor de aansturing van haar eigen mensen en onderaannemers. ‘Gemeente Borne kon geen actuele, betrouwbare en complete arealen leveren en daarom zijn wij door Twente Milieu in samenspraak met Borne gevraagd daarbij te helpen’, verklaart Sander de Vries, adviseur van Antea Group.

 
Meer informatie
Sander de Vries, sander.devries@anteagroup.com,
Emiel Huizinga, emiel.huizinga@anteagroup.com.