Playmapping in GBI !

Geplaatst door op 09 december 2016

playmapping in gbi

Wij krijgen steeds vaker de vraag ‘om informatie klaar te zetten’ zodat vraagstukken over de leefomgeving, over veiligheid, beheer en strategie gemakkelijker en beter kunnen worden beantwoord. Daardoor hebben wij ruime ervaring in deze data gedreven processen en zijn wij als geen ander in staat om nieuwe verbindingen rondom GBI te leggen.

De kracht zit in de combinatie
GBIsolution Playmapping is een dataverbinding tussen Playmapping en GBI. Je kunt met deze verbinding in GBI beschikken over speeltoestelinformatie uit Playmapping. De integraliteit van je beheergegevens krijgt met deze verbinding een boost. Daarnaast zijn klanten in staat betere en volledigere informatievoorziening te leveren op het gebied van de openbare ruimte. De GBIsolution Playmapping is als standaard product leverbaar. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlage.

Standaard en maatwerk solutions
Wij passen daar waar mogelijk standaard oplossingen toe, maar ontwikkelen ook maatwerk. Daar waar nodig schakelen wij partners in om de gewenste integratie van bronnen te realiseren. Dit, en onze uitgebreide vakinhoudelijke kennis op het gebied van Basisregistraties, Openbare Ruimte, Milieu, Veiligheid en Infrastructuur brengen ons in een unieke positie: wij leggen op alle vlakken een verbinding aan!

Nieuwe databronnen
Wij kunnen ook zelf nieuwe databronnen genereren, bijvoorbeeld met sensoring. Deze techniek legt een hele nieuwe wereld van analysemogelijkheden bloot waarbij de kracht ook in de combinatie zit. Zo krijgt leefbaarheid in de openbare ruimte bijvoorbeeld een extra dimensie door niet alleen te kijken naar schoon, heel en veilig. Met sensordata kan nu ook verbinding worden gemaakt met luchtkwaliteit, geluid en bodemkwaliteit.

Meer informatie of heb je ideeën?
Wil je gegevens integreren in GBI om belangrijke informatievraagstukken te beantwoorden? Leg dan verbinding met GBIsolutions van Antea Group! Of wil je informatie opvragen of ideeën kwijt. Aarzel niet en neem contact met mij op.

 
Meer informatie
Cor Leenstra, cor.leenstra@anteagroup.com,
www.playmapping.com.