Winterswijk krijgt grip op haar zandwegen

Geplaatst door op 20 december 2016

gbinieuws-nr12-winterswijk-02

gbinieuws-nr12-winterswijk-01De gemeente Winterswijk heeft veel onverharde- of halfverharde wegen in haar bezit. Regelmatig komen er meldingen over overlast op deze wegen door stof, modder, sluipverkeer etc. Voor een aantal wegen waren al adviezen opgesteld voor het verharden, afsluiten of verbreden.

De gemeente had echter twijfels of dit de juiste adviezen zijn. Ze wilde graag een gedegen afweging maken. ‘Hiervoor hebben we een afwegingsmatrix ontwikkeld waarin de huidige situatie, het advies en eventueel een alternatief kan worden gewogen’, vertelt Brenda Boerema, adviseur bij Antea Group. Voor de thema’s veiligheid, recreatie, natuur en cultuur, gebruik en overlast zijn de definities en een onderbouwing van de scores opgesteld. Op deze manier zijn per situatie de criteria eenduidig te beoordelen en is een gedegen afweging eenvoudig te maken.

 
Meer informatie
Brenda Boerema, brenda.boerema@anteagroup.com,
Sander de Vries, sander.devries@anteagroup.com.