DDFK-gemeenten binnen het verband Centrumgemeente Leeuwarden stappen over naar GBI 6.3

Geplaatst door op 13 februari 2017

logo-gemeenten-ddfkDantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten) hebben binnen het verband Centrumgemeente Leeuwarden opdracht gegeven voor de levering en implementatie van GBI 6. Daarmee hebben de gemeenten straks de mogelijkheid om de kapitaalgoederen in de openbare ruimte te beheren met één integraal en modern beheersysteem.

Kollumerland c.a. maakte al gebruik van GBI 4 en wij verwelkomen ook de drie andere gemeenten met de overstap naar GBI. De overstap is voortvarend van start gegaan. Ter voorbereiding is de beheerdata van alle gemeenten geharmoniseerd en heeft de conversie van de data inmiddels plaatsgevonden. De installatie van GBI 6.3 vindt plaats in de omgeving van de gemeente Leeuwarden. De DDFK-gemeenten hebben straks toegang tot hun eigen omgeving en eigen beheerdata. Na de installatie wordt de implementatie van GBI verder opgepakt.

Meer informatie: Cor Leenstra, cor.leenstra@anteagroup.com