Risicogestuurd beheer: inzicht in onderhoudsopgave oevers in Leeuwarden

Geplaatst door op 04 april 2017

Leeuwarden is een echte waterstad. En dan hebben we het niet alleen over de nws-risicogestuurd-beheer-artElfstedentocht en over de grachten van de binnenstad. Leeuwarden profileert zich ook steeds meer als de Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie. Met de toevoeging van een groot gedeelte van de voormalige (watersport)gemeente Boarnsterhim in 2014, was en is er steeds meer aandacht voor het beheer en onderhoud van oevers en walkeringen.

Inzicht in kosten en risico’s
Richard Cöp, strategisch adviseur binnen de sector Wijkzaken Leeuwarden: ‘Sinds enkele decennia hebben wij vastgesteld BOR-beleid voor het beheer en onderhoud. In de lijn van Asset Management moeten we echter verder en anders durven kijken.’ Kennis en vakmanschap blijft van groot belang, maar het “slechts” toetsen aan normen en richtlijnen is niet meer genoeg. Het behalen van de doelen in de zin van effecten en waarde voor de gebruiker worden steeds meer leidend in de te maken keuzes. Het doelmatig verkrijgen van inzicht in kosten en risico’s was derhalve de belangrijkste insteek voor het onderzoek dat door Antea Group samen met de gemeente is uitgevoerd. Cöp: ‘We wilden in een kort tijdsbestek voldoende inzicht in de langjarige beheer- en onderhoudsopgave voor walkeringen krijgen. Vervolgens wilden we weten of onze huidige beschikbare middelen passen bij deze opgave.

Lees hier het complete artikel Risicogestuurd beheer uit GBInieuws nummer 13.

Meer informatie
Oane Hornstra, oane.hornstra@anteagroup.com