Het beheer ‘script’ voor de omgevingswet

Geplaatst door op 14 april 2017

In veel gemeenten zijn inmiddels werkgroepen actief
om voorbereidingen te treffen op deze nieuwe wet- en regelgeving. Welke rol spelen beheerders van de openbare ruimte daarin?

Wat houdt het in?
De Omgevingswet is een stelselherziening voor de wet- en regelgeving rond de leefomgeving. De Omgevingswet gaat het allemaal overzichtelijker maken. Alle nws-gras-groener-benchmarkregels  komen straks samen in deze nieuwe wet, zoals regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, geluid, bodem, natuur en water.

Iets voor beheer?
Ik hoor je al denken, interessant, maar ik werk niet bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling. Maar juist als beheerders kunnen wij een constructieve bijdrage leveren. De Omgevingswet regelt straks het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving en doet dat met minder regels en meer ruimte voor lokale initiatieven. Voor beheerders een bekende werkwijze om samen met burgers strategische (kwaliteits) doelen te vertalen naar de openbare ruimte.

Lees hier het complete artikel Het beheer ‘script’ voor de omgevingswet uit GBInieuws nummer 13.

Meer informatie
Meer informatie: theus.vandenbroek@anteagroup.com