Tevredenheidsonderzoek GBIdag 2017

Geplaatst door op 18 april 2017

Wij vinden belangrijk wat onze klanten van ons vinden, daarom hebben wij na afloop van de GBIdag 2017 alle bezoekers gevraagd om hun mening over deze dag te geven.

168 van de ruim 300 deelnemers vulden de enquête in. Het maakt ons trots dat het overgrote deel van de bezoekers tevreden tot zeer tevreden over de GBIdag is.

tevre

Uitgesplitst naar de verschillende organisaties zag het beeld er zo uit:

uitge

Bezoekers ervaarden als positief:

  • Organisatie en verzorging van de dag;
  • Interessante, leerzame lezingen en workshops;
  • Horen van nieuwe ontwikkelingen;
  • Weerzien van collega’s en vakbroeders;
  • Netwerken en ontmoeten van nieuwe mensen.

Wij zijn blij met de tips die wij kregen. Deze tips nemen wij mee naar de volgende GBIdag. Er werd aandacht gevraagd voor:

  • Programmering van de parallelsessies: thema’s meer spreiden over de rondes;
  • Lengte van de pauzes: gulden middenweg tussen ontmoeten, stands bezoeken en sessies bijwonen;
  • De diepgang van de verschillende parallelsessies: balans algemeen en specialistisch;
  • Ruimte om zelf ‘aan de knoppen’ te zitten.

Dank voor jullie input! We nemen alle reacties mee in de evaluatie van dit jaar en verwachten hiermee op 15 maart 2018 een nog betere GBIdag neer te zetten.

Meer informatie: theus.vandenbroek@anteagroup.com