Civiele kunstwerken onder controle

Geplaatst door op 25 juli 2017

GBInieuws-nr14-civielekunstwerken-01
Op de GBIdag kreeg Sander Pooters, Adviseur Civiele Kunstwerken bij Antea Group, veel gemeenten aan tafel voor een inkijkje in GBI kunstwerken. “Uit overheidsonderzoek ruim 6 jaar geleden is gebleken dat veel civiele kunstwerken er niet goed voorstaan. Dit horen wij terug bij de gemeentes”, constateert Sander, “Er is onvoldoende beeld van de constructieve veiligheid, eventuele aanwezige gebreken en de benodigde onderhoudskosten.” Dit zorgt voor behoorlijke risico’s op het gebied van veiligheid, functionaliteit en financiën. In zijn demo’s liet Sander zien dat dit inzicht snel en betrouwbaar te krijgen is. Hiermee zijn de risico’s beheersbaar. Dit maakt veel beheerders enthousiast.

Welke problemen zie je bij gemeenten rond hun civiele kunstwerken?
Veel gemeenten lopen achter de feiten aan. Er is weinig tot geen inzicht in de kwaliteit, in gegevens over kunstwerken, in de huidige verkeersbelasting en in de constructieve veiligheid van de objecten. We zien steeds vaker dat beheerders kunstwerken “erbij moeten doen”. De technische kennis binnen een gemeente verdwijnt. Ook komen wij tegen dat de informatie over kunstwerken lastig benaderbaar is: in een lokaal opgeslagen excel-bestand of enkel in het hoofd van de beheerder.

Achter de feiten aan?
Doordat de gemeentes onvoldoende inzicht hebben in hun areaal en de huidige kwaliteit, kunnen ze steeds moeilijker vooruit kijken en tijdig ingrijpen. Dit leidt tot een domino-effect: ernstige gebreken zijn niet in beeld, er is onvoldoende inzicht in de onderhoudskosten, er is te weinig budget vrijgemaakt, onderhoudsmaatregelen worden niet (tijdig) uitgevoerd. De achterstanden lopen stilletjes op tot er onverwacht een echt forse vervangingsinvesteringen nodig is. Daar gaan dan vervolgens alle aandacht en middelen naar toe. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarin men van incident naar incident ‘achter de feiten’ aanloopt.

Goed inzicht is de basis
“Goed inzicht is de basis voor de juiste keuzes”, stelt Eric Deuring, projectmanager Kunstwerken bij Antea Group. Wij helpen gemeentes om aan de voorkant van deze problematiek te komen. Allereerst door te helpen bij het opzetten van een goed gevuld beheerpakket. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van de technische conditie van de objecten, het inzichtelijk maken van de constructieve veiligheid, het prioriteren van de maatregelen op basis van de aanwezige risico’s.
Vervolgens zetten we onze ervaring en technische expertise in om het beheerproces goed neer te zetten en de gemeente te ontzorgen. Hierbij hebben we ons de laatste jaren gefocust op risicogestuurd beheer. We baseren de keuzes voor onderhoud en vervanging op een optimale balans tussen veiligheid en functionaliteit van de kunstwerken en een efficiënte en effectieve wijze van onderhoud.

GBI 6.3 als hulpmiddel voor de beheerder
Voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit, de aanwezige risico’s, de noodzakelijke onderhoudskosten, de aanwezige vervangingsgolf en de jaarlijks kostenreservering maken wij gebruik van GBI 6.3. De afgelopen jaren zijn de modules in GBI rond kunstwerken sterk ontwikkeld.

GBInieuws-nr14-civielekunstwerken-03

GBInieuws-nr14-civielekunstwerken-02
Lees hier het complete artikel Civiele kunstwerken onder controle uit GBInieuws nummer 14.

Meer informatie: Sander Pooters