Weten, willen én werken aan klimaatadaptatie

Geplaatst door op 01 augustus 2017

GBInieuws-nr14-klimaatadaptie-01
Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. In Nederland zal het aantal hittegolven, het aantal extreme buien en de perioden met langdurige droogte sterk toenemen. In combinatie met een toename van het verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast, hittestress en droogteschade. Een schatting is dat de schade in Nederland, door het veranderende klimaat gemiddeld € 2 miljard per jaar bedraagt (oftewel € 120 per persoon per jaar).

Klimaatadaptatie = Weten -> Willen -> Werken
Wat betekent dit voor de bebouwde omgeving en de openbare ruimte in uw beheergebied? Niels IJsseldijk en Benno Steentjes, adviseurs stedelijk water van Antea Group: “Voor een goede aanpak die optimaal is afgestemd op uw beheergebied, hanteren wij de drie stappen uit Handreiking Ruimtelijke Adaptatie: weten, willen, werken”. Vooral voor wateroverlast heeft Antea Group hier al hele concrete resultaten mee bereikt.

Weten: hoe kwetsbaar is mijn gebied?
Het risico op wateroverlast, hittestress en droogteschade wordt bepaald door de combinatie van de kans op overlast en het effect van overlast.

GBInieuws-nr14-klimaatadaptie-04

Analyse van de kans op klimaat-overlast
Antea Group heeft diverse computermodellen ontwikkeld om de kans op veel water, droogte en hitte op verschillende detailniveaus te simuleren en te voorspellen. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid bepaalt de nauwkeurigheid van de voorspelling en het detailniveau dat bereikt kan worden. Benno geeft een voorbeeld: “Als je voor elk trottoir de wateroverlast wilt voorspellen, dan heb je een bestand nodig met daarin de ligging en hoogteligging van de kolken”. Door GBI te combineren met hoogtedata is de gedetailleerde databehoefte steeds beter in te vullen.

Analyse van het effect van klimaatoverlast
‘Vaak zien we dat men zich concentreert op de kans-analyse’, waarschuwt Niels, ‘De effect-analyse wordt alleen op basis van gevoel gedaan’. Serieus kijken naar effect is belangrijk: Waar ligt de kritische infrastructuur zoals nutsvoorzieningen en evacuatieroutes? Wat is het effect van veel water, op deze infrastructuur en verschillende doelgroepen? Ook immateriële en emotionele schade tellen mee. “Twintig centimeter water op straat hoeft helemaal niet te leiden tot materiele schade”, vertelt Niels, “maar wanneer het verkeer hierdoor vast komt te zitten en hulpdiensten niet meer kunnen uitrukken, is het effect alsnog groot”.

Lees hier het complete artikel Weten, willen én werken aan klimaatadaptatie uit GBInieuws nummer 14.

Meer informatie
Benno Steentjes,
Niels IJsseldijk