Participatie in de openbare ruimte vergt bijgestelde focus

Geplaatst door op 08 augustus 2017

GBInieuws-nr14-participatieinor-01
Of ze nu georganiseerd zijn in een belangenvereniging of niet, inwoners hebben vaak goede ideeën en oplossingen als het gaat op het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van speeltuinen of van het groen. Bewoners voelen zich betrokken bij hun dorp, wijk of straat en willen zich daardoor actief inzetten om mee te denken, of zelfs om letterlijk de handen uit de mouwen te steken.

Dit vraagt van overheden een andere aanpak voor het opstellen van beleid en het organiseren van het beheer. De rollen veranderen. Gemeenten gaan steeds meer ondersteuning bieden voor al deze plannen en ideeën. Bijvoorbeeld door voorzieningen aan te bieden of door bewoners de ruimte te geven met wijkbudgetten eigen plannen uit te voeren in hun buurt. Daarbij is het van belang de gemeente in control blijft en weet wat er speelt.

Gemeente Westerveld
In de gemeente Westerveld spelen momenteel een tweetal grote participatieprojecten waarbij sprake is van visie- en beleidsvorming samen met bewoners en belangenverenigingen. Zo wordt de huidige kwaliteitsvisie voor het beheer van de openbare ruimte geactualiseerd, letterlijk vanuit de dorpen. De bewoners bepalen daarmee de waarde die de leefomgeving moet hebben. Het is vervolgens aan de gemeente om te kijken of de eisen en wensen technisch, beleidsmatig en financieel haalbaar zijn. Dirk Buiter, coördinator beheer en inrichting: “de communicatie met bewoners zetten wij groots op. Dat heeft resultaat: de opkomst tijdens de informatieavonden is enorm. Wij merken ook dat bewoners zeer te spreken zijn over deze bottom-up aanpak. Dat zorgt voor veel draagvlak en commitment”. De inwoners hebben rechtsreeks invloed op de kwaliteitsvisie. Sterker nog, zij stellen hem zelf op. Ook de herinrichting van het brinkendorp Diever wordt met een gelijke aanpak uitgevoerd. Westerveld geeft heel veel ruimte aan haar inwoners, zij leggen niets op maar gaan op basis van gelijkwaardigheid aan de slag met bewoners en gebruikers.

Lees hier het complete artikel Participatie in de openbare ruimte vergt bijgestelde focus uit GBInieuws nummer 14.

Meer informatie: Anja Bouma