Het gebruik van informatiemodellen

Geplaatst door op 15 augustus 2017

GBInieuws-nr14-informatiemodellen-01
Steeds vaker valt in onze beheer-wereld de term Informatie-model. Meestal afgekort tot IM en gevolgd door een ander afkorting: IMGeo, IMBOR, IMBGT etcetera. Voor de data- en informatiedeskundigen gesneden koek. Maar de gemiddelde beheerder vraagt zich wellicht af: waar dient het voor en wat moet ik ervan weten? Marien van Zwol, projectmanager Data & Informatie bij Antea Group, licht een tip van de sluier.

Regulering van de groeiende hoeveelheid data
De hoeveelheid data groeit exponentieel. Dit heeft de rol van informatie in onze samenleving veranderd. Ook in ons vakgebied, de openbare ruimte, komt meer data sneller beschikbaar. Het biedt fantastische mogelijkheden om ons werk steeds beter te doen. Hoe belangrijker de beslissingen, die we op al deze informatie baseren, hoe hoger de eisen die we aan deze informatie moeten stellen. Een beslissing gebaseerd op foutieve data of een foutieve combinatie van data kan grote veiligheid- en financiële risico’s betekenen. Vandaar dat onze data steeds verder standaardiseert om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Een informatiemodel, wat is dat eigenlijk?
Voor deze standaardisering maakt men gebruik van informatiemodellen. Een model is een schematische, soms geïdealiseerde, versie van de werkelijkheid. Het biedt inzicht hoe een bepaalde zaken ‘in het echt’ werken. Zoals een fotomodel laat zien hoe kleding staat of een maquette laat zien hoe het weer inspeelt op een gebouw.
Een informatiemodel zet schematisch de afspraken over begrippen en definities van gegevens binnen een domein op een rij. Het is als het ware een woordenboek voor de betekenis en uitwisseling van informatie.

Waarom zijn informatiemodellen nodig?
Een mens is in staat tot het interpreteren van namen en gegevens. Maar wanneer databestanden gekoppeld moeten worden en computerprogramma’s daarmee berekeningen gaan uitvoeren, moeten de gegevens volgens een vaste taal en standaard vastgelegd zijn. Anders “begrijpt de computer het niet”. Als we al deze gegevens eenduidig en integraal willen gebruiken, moeten we dus goede afspraken maken om spraakverwarring te voorkomen. Informatiemodellen leggen deze afspraken vast en zorgen voor duidelijkheid.

Wat betekent dit voor GBI?
Antea Group heeft al jaren een eigen gegevenswoordenboek (GWGBI) dat zorgt voor eenduidigheid in de opslag van BOR-informatie in GBI en voor de juiste werking van de GBIapps. Onze visie is dat we dit gegevenswoordenboek in overleg met onze gebruikersvereniging steeds aan laten sluiten op landelijke standaarden, totdat er één landelijke standaard ontstaat die voor iedereen bruikbaar is. Wij nemen hiervoor actief deel aan klankbord- of werkgroepen van bijvoorbeeld Geonovum, CROW of RIONED. Met de komst van IMBOR is het nodig om de opzet van het gegevenswoordenboek GBI onder de loep te nemen. Waar nu in het woordenboek onze eigen specificaties voor objecten, attributen en domeinwaarden het uitgangspunt zijn, gaat IMBOR centraal komen te staan.

GBInieuws-nr14-informatiemodellen-02

GBInieuws-nr14-informatiemodellen-03

Lees hier het complete artikel Het gebruik van informatiemodellen uit GBInieuws nummer 14.

Meer informatie: Marien van Zwol