In control over de beheerprestaties

Geplaatst door op 22 augustus 2017

GBInieuws-nr14-benchmark-01
Bij elk beheerplan blijkt het belangrijk van goed inzicht in de gegevens: van actuele, betrouwbare en complete areaalgegevens, tot de samenstelling van de budgetten per discipline, of de bestuurlijke ambities. Het is vaak een flinke klus om de informatie eenduidig bij elkaar te brengen. Gek eigenlijk, wanneer je bedenkt dat dit zo bepalend is voor je dagelijkse werk als beheerder. De Benchmark BOR brengt de beheerprestaties van tientallen gemeenten bij elkaar. Door te kijken en vergelijken draagt deze benchmark bij aan een lerende organisatie en verder professionaliseren van beheer.

In control over de gegevens
We besteden veel tijd en energie aan het vastleggen van basisgegevens over het areaal: samenstelling, ligging, leeftijdsopbouw enzovoorts. Daar hoef je de gemiddelde lezer van GBInieuws niets over te vertellen. Maar in de dagelijkse hectiek vergeten we wel eens om verder te kijken dan de waan van dag en te reflecteren op de resultaten. Dit hebben we in beheer in hectares en omgerekend per inwoner; zo zijn de budgetten opgebouwd; hier besteden we ons geld aan; dit zijn de vervangingsbudgetten. Een gemeente als Rotterdam gebruikt de Benchmark BOR als check voor de assetmanagers per discipline om te kijken of alle benodigde informatie in redelijke tijd en eenduidig boven tafel kan worden gebracht. Bram Brouwers, coördinator BOR in Valkenswaard sluit zich daar bij aan: ‘Ik gebruik deze benchmark om te toetsen in hoeverre mijn beheerders snel de benodigde gegevens kunnen aanleveren. Heb je inzicht in alle gegevens en budgetten die voor jouw beheertaak van belang zijn’.

In control over de bevindingen
Gemeente Leidschendam-Voorburg gebruikt de uitkomsten van de Benchmark om de beheerders bewust te maken van de bestuurlijk relevante informatie. “Komende jaren kunnen we een flinke druk op de gemeentebegroting verwachten vanuit het sociale domein”, aldus Rob Gussekloo, hoofd Stadsbeheer. “We gebruiken de informatie uit de Benchmark BOR daarom om bestuurders meer bij ons werk te betrekken. Elke beheerder stelt voor zijn vakgebied een A4-tje op met informatie uit de Benchmark die voor de portefeuillehouder relevant is. Soms hele basale zaken zoals hoeveel bomen per inwoner we eigenlijk hebben. Maar ook wat de relevante beleidsthema’s zijn, of hoeveel we per m² of per inwoner besteden aan beheer en onderhoud. Kosten per inwoner zijn voor bestuurders erg interessant vanwege de lastendruk per inwoner”.

GBInieuws-nr14-benchmark-02

Lees hier het complete artikel In control over de beheerprestaties uit GBInieuws nummer 14.

Meer informatie
website : www.anteagroup.nl/BenchmarkBOR
Marc de Jong