Stresstest voor een water-robuuste wijk

Geplaatst door op 07 december 2017

In het GBInieuws eerder dit jaar heb je kunnen lezen over het ‘weten, willen, werken’ aan klimaatadaptatie. In dat artikel constateerden de adviseurs van Antea Group de verleiding bij gemeenten om pas met klimaatmaatregelen te beginnen als het echt een keer mis is gegaan. Daarom schetst Benno Steentjes, specialist stedelijk water bij Antea Group, hoe je tijdig en vooruitlopende op de klimaatstresstest al met aan een water-robuuste wijk aan de slag kunt.

‘Juist het volgen van de stappen weten -> willen -> werken levert vooraf inzicht in de klimaatopgave’, aldus Benno, ’Door deze opgave slim te combineren de andere opgaven in de openbare ruimte (werk met werk maken) wegen de kosten voor klimaatadaptatie meestal op tegen de reductie van schade en overlast.’

Concrete aanleiding aangrijpen 
Er kunnen allerlei aanleidingen zijn die maken dat een gemeente één van haar wijken grootschalig moet aanpakken. Dit kan verouderde riolering zijn of versleten bestrating. Maar ook ambities op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid of verkeersveiligheid. Het is zaak om een dergelijk aanleiding meteen aan te grijpen om ook het klimaat-bestendig maken van die wijk mee te nemen. Er kan in een vroeg stadium nagedacht worden over de kansen en de mogelijkheden om die wijk nu al te wapenen tegen de verwachte heftige buien als gevolg van de klimaatverandering. Benno: ‘Aan de hand van een concreet voorbeeld nemen ik u stapsgewijs mee in zo’n proces’.

Lees hier het volledige artikel Stresstest voor een water-robuuste wijk  uit GBInieuws nummer 15.

Meer informatie: Benno Steentjes