Nieuws & Blog, Uncategorized

Kansen bij de vervangingsopgave openbare ruimte

By Aale Boek on 7 mei 2018 0 Comments

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van het beheersen van kosten en ‘pappen en nathouden’. Maar nu de economie aantrekt is er ruimte om constructief naar alle opgaven in de openbare ruimte te kijken.

Naast de vervangingsopgaven hebben ook klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en mobiliteit de komende jaren impact. Dit biedt kansen. De uitdaging is om de juiste combinaties en timing te vinden voor deze opgaven. Wanneer is wat duidelijk? Welke effect heeft het één op het ander? Natuurlijk is ook Antea Group bezig met antwoorden op deze vragen.

Spannende jaren voor beheer
Vorig jaar hebben we al aandacht besteed aan de vervangingsopgave in de openbare ruimte. De ‘zorgelijke rimpels op het voorhoofd van de beheerder’ over de vervanging van de bouwgolven van de jaren zestig en zeventig werden beschreven in ‘Sleutelen aan de vervangingsopgave’. Niet onbegrijpelijk, want een blik op de te vervangen arealen per jaar laten forse pieken zien in het komend decennium.

Toenemende integraliteit ambities
Daarbij komt dat de openbare ruimte nu volop onderdeel is van veel ambities in de stad. De tijd dat beheer het sluitstuk was bij ruimtelijke, economische en maatschappelijke planvorming is echt voorbij. Voorbeeld bij uitstek is de integrale benadering in de komende omgevingswet. Dit vraagt nadrukkelijk van beheerders om de
doelen van de stad te vertalen naar een constructieve bijdrage.

Lees hier het volledige artikel Timing is everything – kansen bij vervangingsopgave openbare ruimte uit GBI magazine nummer 16.

Meer informatie: Theus van den Broek

Comments are closed.