Onze visie op beheer

Een beproefde visie op beheer

Een beproefde visie op beheer

model beheerAntea Group is al sinds de jaren 70 partner voor het beheer van de openbare ruimte. Dankzij deze ervaring hebben we een beproefde visie ontwikkeld op het succesvol beheren van de openbare ruimte. Een visie waarin integraal, doelmatig en transparant beheer tijdens de volledige levenscyclus van assets centraal staat. Deze visie hebben we samengevat in de ‘blauwe diamant’.

Via vaste, logische stappen – ambitie, plan, contract, toezicht, meten en review – legt de ‘Blauwe diamant’ de integrale bijdrage van elk taakveld vast. De beheermanager is verantwoordelijk voor het samenspel, zodat alle assets conform de gestelde doelen en gedurende de hele levenscyclus worden beheerd. De blauwe diamant maakt transparant hoe beheer hieraan bijdraagt en welke risico’s en kosten de beheerder loopt.