Onze visie op GBI 6

Iedereen altijd en overal de juiste informatie

Modern en makkelijk georganiseerd

model_gbi_pbcGBI sluit naadloos aan bij de drie hoofdactiviteiten van iedere moderne beheerorganisatie. Creëren, publiceren en beheren zijn ontrafeld. Het GBImodel rangschikt ze overzichtelijk in een aantal aparte, samenwerkende componenten.

Principes als kennis vastleggen en delen, eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken zijn hiermee makkelijk gewaarborgd.

 

Vier overzichtelijke componenten

De vier GBIsoftware componenten zijn GBIbasis, GBIdatabank, GBIappsbank en GBIkennisbank. In GBIbasis wordt het creëren en actueel houden van data ondersteund. Het publiceren en/of ontsluiten van data naar de verschillende doelgroepen vindt plaats met behulp van GBIdatabank. En tenslotte maken GBIappsbank en GBIkennisbank het beheren en toepassen van data op elk niveau in beheerproces mogelijk.

Alle beheervragen in passende applicaties

Elke hoofdactiviteit omgeving biedt voor haar eigen doelgroep passende softwareapplicaties voor verdere bewerking/inwinning van informatie en beheergegevens.

Gefundeerd op eenduidige gegevenswoordenboeken

De oranje ring geeft aan dat alle componenten met elkaar verbonden zijn én elkaar aanvullen en ondersteunen. Het gegevenswoordenboek GBI zorgt ervoor dat zij op gestandaardiseerde wijze met elkaar kunnen communiceren.

Integratie van data

Het gebruik van standaard informatiemodellen maakt het mogelijk om data te integreren met systemen van onze partners. Speciale invoeg-applicaties (addons) geven toegang tot waardevolle extra informatie.

Iedereen beschikt altijd en overal over de juiste informatie

Moderne ICT-technieken zorgen ervoor dat gebruikers altijd en overal kunnen beschikken over hun beheerinformatie. Ons GBImodel is webbased en bruikbaar achter het bureau én in het veld.