Onze partners

 

Wij halen het beste uit de markt. Voor het in stand houden en het ontwikkelen van GBI maken wij gebruik van de expertise en kennis van gerenommeerde partners. Voor de ontwikkeling van onze software, maar ook om additionele data en informatie te ontsluiten. Wij schakelen graag de expertise van deze specialisten in.

Voor de ontwikkeling van GBI hebben we een uitgebreid partnerprogramma met partners op diverse terreinen. Hieronder een overzicht:


   Geschikt voor GBI
  • Sluiten met een geborgde koppeling aan op GBI, waardoor extra waarde wordt gegenereerd.

Bomenwacht Nederland

Bomen in onze openbare ruimte zijn van grote waarde. En waar goed voor bomen wordt gezorgd, zorgen bomen goed voor hun omgeving. Maar hoe bieden we onze bomen de best... Lees verder »

Digitree

Digitree is ontwikkeld naar aanleiding van een concrete vraag uit de boomverzorgingswereld. Diverse boomverzorgende bedrijven en adviesbureaus klopten bij ons aan met de vraag of wij een universeel inzetbare inventarisatietool... Lees verder »

Dynniq

Wij zijn Dynniq. Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat wereldwijd geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt. Onze 1800 medewerkers ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden technologische oplossingen die helpen bij ons... Lees verder »

Nobralux

Nobralux is specialist in beheer en advies voor openbare verlichting, verkeerstechniek en elektrische veiligheid. Samen met onze relaties werken wij aan een betere openbare ruimte. Dat doen wij vanuit een... Lees verder »

Playmapping

Goed beheer zorgt ervoor dat een speeltoestel dat veilig is, ook veilig blijft. Dit doet u door uw toestellen te laten inspecteren, onderhouden én de gegevens hiervan te documenteren. Repcon... Lees verder »

Rolsch Assetmanagement

Rolsch Assetmanagement houdt zich sinds jaar en dag bezig met de infra-wereld op het gebied van afvalwater en drinkwater. Vanwege de maatschappelijke relevantie die de inzameling van afvalwater en de... Lees verder »


   Informatieservice
  • Leveren met additionele gegevens uit diverse databronnen informatie en inzicht.

BI met Qlik Sense

Qlik Sense Desktop is een gratis product dat je in staat stelt interactieve rapporten en dashboards te maken met schitterende tabellen en grafieken. De visualisatiesoftware maakt gegevensanalyse eenvoudig en helpt... Lees verder »

IMBOR met CROW

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Ook de samenhang... Lees verder »

Sensorservice

... Lees verder »

WION met kadaster

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is in 2008 opgegaan... Lees verder »


   Kennispartners
  • Helpen ons en wij helpen hen om toekomstgerichte en landelijk gedragen oplossingen te maken.

CROW

CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen met externe professionals die kennis met elkaar delen en... Lees verder »

Geonovum

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. We opereren doelgericht en pragmatisch. Coördineren via de inhoud, standaardiseren, organiseren en verbinden zijn onze competenties. Waar wij voor... Lees verder »

KING

We leven in een informatiesamenleving. Bij belangrijke beslissingen zoeken burgers en bedrijven naar de juiste informatie. Zij regelen hun zaken steeds meer zelf, ook omdat de rijksoverheid zich terugtrekt. Daarnaast... Lees verder »

Stichting RIONED

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In RIONED participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en... Lees verder »


   Geo partners
  • Leveren een bijdrage in de ontwikkeling van StUF-Geo IMGeo.

Crotec

De digitalisering van ruimtelijke informatie neemt een grote vlucht. Crotec opereert reeds vele jaren in de frontlinie van deze ontwikkelingen en creëert innovatieve oplossingen op basis van moderne technieken. Het ondersteunen van... Lees verder »

Nedgraphics

Vertrouw op onze experts U bent dagelijks bezig met de inrichting van de ruimte om ons heen. Het landschap, de wet- en regelgeving, evenals maatschappelijke ontwikkelingen bepalen de koers van... Lees verder »

Vicrea

Visie en Creativiteit, daar staat Vicrea voor. Wij zorgen ervoor dat u optimale dienstverlening kunt bieden aan burgers en bedrijven. Dat doen wij door onze kennis van Spatial IT in... Lees verder »


   Bouwpartners
  • Helpen ons om de meest optimale software te ontwikkelen, die aansluit op de wensen en behoeften uit de markt.

Capitar

Capitar is specialist op het gebied van ontwerp, bouw, hosting en beheer van complexe ICT-omgevingen en internettoepassingen. Zo zijn wij al enkele jaren partner van Antea Group en verzorgen wij... Lees verder »

Centric

Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun... Lees verder »

DataQuint

DataQuint is een automatiseringsbedrijf waar de combinatie van techniek en kwaliteit centraal staat. De oplossingen die DataQuint aanbiedt zijn gericht op de optimalisatie van bedrijfsprocessen van bedrijven en (semi-)overheden. DataQuint... Lees verder »

Thinkwise

Thinkwise realiseert op een vernieuwende manier software met als resultaat snelle en flexibele bedrijfssoftware die precies doet wat uw organisatie nodig heeft. Nu en in de toekomst. Bestaande bedrijfssoftware moderniseert... Lees verder »


   ICT partners
  • ICT Adviespartners adviseren ons om de juiste keuzes te maken.

Geodan

Geo-informatie is van ons allemaal. Het online in kaart brengen van ondergrondse kabels en leidingen, het zoeken van de dichtstbijzijnde winkel op internet, het lokaliseren van apparatuur, het vorm en... Lees verder »

Oracle

Oracle levert de meest complete, open en geïntegreerde bedrijfssoftware en hardwaresystemen ter wereld, met meer dan 370.000 klanten – waaronder 100 uit de lijst met 100 rijkste bedrijven – van... Lees verder »

Transfer Solutions

Transfer Solutions is een gespecialiseerde ICT-dienstverlener met als doel het leveren van excellente dienstverlening op het gebied van Oracle- en Java EE-technologie. Transfer Solutions is opgericht in 1995 en vanaf... Lees verder »


   Overige partners
  • Leveren een specifieke bijdrage.

Cyclomedia

CycloMedia is al ruim 30 jaar gespecialiseerd én toonaangevend in het systematisch en grootschalig in beeld brengen van de openbare ruimte. Dit wordt gedaan met hoogwaardige 360° straatfoto’s en luchtfoto’s... Lees verder »