Integraal plannen

Efficiënt en transparant afstemmen van werkzaamheden

header-plantje--1003

GBI wordt al veelvuldig gebruikt om disciplinaire meerjarenplanningen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. Een aantal gebruikers gaat al een stap verder door externe initiatieven in te brengen en het resultaat vast te leggen in een projectenlaag. Ze stel je met GBI nog eenvoudiger een transparant afgewogen Integrale Cityplanning op.

Hoe werkt het?
Verzamelen en ordenenscrn-ip-00
Met GBI worden meerjarenplannen sectoraal doorgerekend en vastgelegd. De planningsresultaten worden gebundeld. Je krijgt een overzichtelijk  disciplinair planningsbestand. Deze wordt met planningskaarten – met kleurstellingen en labels – verduidelijkt.

Afstemmen
Door grafische analyses en integrale rapportages worden de verschillende beheerplanningen op elkaar afgestemd. Eventuele sectorale planningen stel je bij en externe initiatieven (zoals plannen van de nutsvoorzieningen, burgerinitiatieven, e.d.) voeg je toe. Dit leidt tot een integraal planningsbestand.

Benoemen en vastleggen
Vanuit dit planningsbestand worden projecten gedefinieerd en in een projectenlaag vastgelegd. Je kent kosten, opbrengsten (effecten) en risico’s toe, waardoor de rentabiliteit van het project wordt bepaald.

Prioriteren en bijstellen
De projecten zijn in het lijstoverzicht geprioriteerd op rentabiliteit. Kosten per planjaar zijn getotaliseerd en getoetst aan het beschikbare budget. Eventueel kan het planjaar worden bijgesteld. Dit wordt automatisch doorgevoerd in de planning van de wegvakonderdelen en/of vrijvervalleidingen.

Rapporteren en presenteren
De definitieve integrale cityplanning wordt met rapportages en overzichtelijke kaarten in GBI gepresenteerd.

Kortom
Het goed op elkaar afstemmen van werkzaamheden in de buitenruimte is een complex en arbeidsintensief proces. Met GBI maak je dit proces efficiënt en transparant, zodat:

  • Snel een integraal inzicht ontstaat;
  • Eenvoudig grafisch wordt afgestemd;
  • Projecinformatie overzichtelijk bij elkaar staat;
  • Transparant wordt geprioriteerd en bijgesteld;
  • Resultaten overzichtelijk worden gepresenteerd.

Geïnteresseerd?

Klik op onderstaande button om een offerte aan te vragen.