Playmapping

Integrale afstemming in de leefomgeving en betere keuzes rondom spelen

GBIspecial Playmapping is een dataverbinding tussen Playmapping en GBI. Je kunt met deze verbinding in GBI beschikken over speeltoestelinformatie uit Playmapping. De integraliteit van je beheergegevens krijgt met deze verbinding een boost.

Daarnaast zijn klanten in staat betere en volledigere informatievoorziening te leveren op het gebied van de openbare ruimte. De GBIspecial Playmapping is als standaard product leverbaar.

Wat is de meerwaarde van deze verbinding?

  1. Alle beschikbare informatie over speeltoestellen en speelvoorzieningen is direct te raadplegen in de integrale omgeving van GBI;
  2. De gegevens van speeltoestellen en speelvoorzieningen kun je gemakkelijk combineren met andere gegevens van de openbare ruimte om een integraal inzicht te krijgen;
  3. Je kunt alle functionaliteiten in GBI benutten om inzicht te krijgen in het speelareaal. Bijvoorbeeld: thematische en ruimtelijke selecties, paspoorten, etc.

Hoe werkt het precies?
Alle speeltoestellen, ondergronden en voorzieningen die vastgelegd zijn in Playmapping worden elke nacht automatisch overgezet naar GBI. Natuurlijk betreft dit ook geometrie, gekoppelde foto’s en documenten. In GBI gebruik je vervolgens al deze objecten zoals elk ander object. Bijvoorbeeld een boom of wegvakonderdeel. Twee standaard paspoorten voor het raadplegen van van speeltoestellen, ondergronden en alle aan objecten gekoppelde informatie maken deel uit van de oplossing. De paspoorten kun je zelf aanpassen.

Deze GBIspecial kent een aantal praktische voordelen:

  1. Je wordt ontzorgd. Het inlezen van de gegevens in GBI vanuit Playmapping vindt automatisch plaats;
  2. Er zijn twee verschillende paspoorten voor het raadplegen van speeltoestel- en ondergrondgegevens;
  3. De foto’s van de objecten uit Playmapping zijn beschikbaar in GBI;
  4. De technische producttekeningen en certificaten uit de Playmapping bibliotheek zijn beschikbaar in GBI;
  5. De Playmapping normbedragen voor aanschaf, beheer enspeelvoorzieningen zijn beschikbaar in GBI;
  6. Je hebt integrale mogelijkheden voor beleid, beheer en onderhoud en stemt makkelijk af met andere disciplines.

Installeren en inrichten
Wij richten het hele proces voor je in en stemmen de techniek af met de ICT afdeling van jouw organisatie. Natuurlijk testen wij de inrichting en de beschikbaarheid van alle data vanuit Playmapping in GBI.

Standaard en maatwerk specials
Wij passen daar waar mogelijk standaard oplossingen toe, maar ontwikkelen ook maatwerk. Daar waar nodig schakelen wij partners in om de gewenste integratie van bronnen te realiseren. Dit, en onze uitgebreide vakinhoudelijke kennis op het gebied van Basisregistraties, Openbare Ruimte, Milieu, Veiligheid en Infrastructuur brengen ons in een unieke positie: wij leggen op alle vlakken een verbinding aan!

Nieuwe databronnen
Wij kunnen ook zelf nieuwe databronnen genereren, bijvoorbeeld met sensoring. Deze techniek legt een hele nieuwe wereld van analysemogelijkheden bloot waarbij de kracht ook in de combinatie zit. Zo krijgt leefbaarheid in de openbare ruimte bijvoorbeeld een extra dimensie door niet alleen te kijken naar schoon, heel en veilig. Met sensordata kan nu ook verbinding worden gemaakt met luchtkwaliteit, geluid en bodemkwaliteit.


Geïnteresseerd?

Klik op onderstaande button om een offerte aan te vragen.