Storingen Online

Het correctief onderhoud geborgd

storingenonlone

Het registreren en afhandelen van storingen, bijvoorbeeld van verlichting, maar ook van pompen en gemalen, of van klein onderhoud in de openbare ruimte is een arbeidsintensief traject. In dit werkproces spelen verschillende actoren een rol, die ieder een eigen taak uitvoeren. Dit maakt het lastig om een goed overzicht te behouden en tegelijkertijd te zorgen voor actuele en betrouwbare beheerinformatie.

Storingen Online is een inrichting in GBIonline, waarmee het complete werkproces voor een zorgvuldige afhandeling van storingen – van melding tot de actualisatie van de beheerdata – wordt ondersteund.

Met Storingen Online handel je op een beheerste wijze samen met de aannemer of buitendienst storingen in de openbare ruimte af. Het correctief onderhoud wordt geborgd uitgevoerd en de areaalgegevens worden meteen bijgewerkt.

Samenhang in activiteiten: een optimale workflow
In GBI is het mogelijk samenhang aan te brengen in de verschillende activiteiten bij het oplossen van een storing. Storingen Online verbindt deze activiteiten tot een logisch en efficiënt proces.

Hoe werkt het?
Storingen die in de openbare ruimte optreden en correctief onderhoud nodig hebben worden binnen de GBI 6 omgeving verwerkt. De storingen worden direct – online – doorgezet naar de aannemer, die ze vervolgens afhandelt en de mutaties die voortkomen uit de afhandeling registreert.

De beheerder kan de afhandeling volgen, controleren en accorderen. Geaccordeerde mutaties worden automatisch verwerkt in GBI. Ook kan – op maat – de facturatie worden opgenomen in de workflow. Daarmee ben je direct verzekerd van een zorgvuldige financiële afhandeling.

Voordelen
Het werken met Storingen Online in de GBI 6 omgeving:

  • Borgt het werkproces vanuit één omgeving;
  • Geeft realtime inzicht in de status van storingen;
  • Eenmalige dataverwerking, dataset blijft altijd actueel;
  • Zorgt ervoor dat alle partijen met dezelfde gegevens, binnen hetzelfde proces werken (actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid van beheerinformatie).

Randvoorwaarde voor gebruik
Storingen Online kan worden geïmplementeerd als je beschikt over GBI 6.3 of hoger en GBIonline. Storingen Online ondersteunt het werkproces voor correctief onderhoud. Natuurlijk is dit proces op maat in te richten.


AfbeeldingGeïnteresseerd?

Klik op onderstaande button om een offerte aan te vragen.