TIME

Met TIME ben je altijd op tijd

header-zandloper-1003Binnen elk werkproces heb je te maken met deadlines. Contracten lopen af, nieuwe wetgeving moet worden ingebed, maatregelen worden uitgevoerd of garantieperiodes lopen af. Hoewel tijd hierbij de kritische factor is, kijk je niet 24 uur per dag op de klok. TIME van Antea Group doet dat wel!

Geen onnodige kosten
Het overschrijden van deadlines kan grote gevolgen hebben in financieel, organisatorisch of wettelijk opzicht. De kostenposten die daarmee ontstaan vermijd je liever. De bedragen en de tijd die ermee gemoeid gaan zet je liever op een andere manier in.

Tijdige signalering op belangrijke deadlines
TIME van Antea Group bewaakt alle deadlines binnen de werkprocessen van jouw organisatie. Geen zorgen dat je een deadline misloopt en zo voor onvoorziene kosten komt te staan. TIME registreert, bewaakt en signaleert op tijd, zodra het tijd is actie te ondernemen met een eenvoudig e-mailbericht.

Basisfunctionaliteit van TIME
TIME is een losse en simpele tool, die los van elk beheersysteem functioneert en informeert de gebruiker over alles wat een deadline heeft. Eenvoudig in te richten voor elk onderdeel van de openbare ruimte. Je wordt op een vastgestelde tijd geïnformeerd over:

 • Garantietermijnen
 • Planningdata
 • Contracttermijnen
 • Wettelijke termijnen

Zo mis je nooit meer een inboetverplichting van een aannemer, het uitvoeren van een maatregel binnen een project, het aflopen van een contract of een wettelijke termijn. Maar ook richting burgers en andere stakeholders. Bijvoorbeeld ten aanzien van een bruikleenovereenkomst van openbaar groen die de gemeente aan een burger heeft afgegeven, of een overeenkomst van een speelplaats die een wijk/buurtvereniging is aangegaan met de gemeente. Tijdige signalering scheelt faalkosten!

scrn-app-time0
Het TIME proces

TIME extra
Naast deze basisfunctionaliteit kun je TIME uitbreiden met twee extra varianten:

  • Check service
   Wij voeren een onafhankelijke toets uit met betrekking tot de termijnen en leveren een korte heldere rapportage op. Hiermee krijgt u helder inzicht in de consequenties en vervolgstappen.

 

 • Full service
  Naast de checkservice voeren wij voor u de gesprekken met betrokken partijen en zorgen voor een oplossing bij problemen en de afhandeling hiervan. Tevens voeren wij een eindtoets uit.

 

Screenshots

TIME is eenvoudig in te richten
scrn-app-time

Je ontvangt een e-mailbericht van elke ingestelde termijn die verstrijkt op termijn- en objecttype met een PDF
scrn-app-time2


Geïnteresseerd?

Klik op onderstaande button om een offerte aan te vragen.