Team implementation

 Optimaliseren van je dagelijks werk voor een betere leefomgeving

André van de Kraats

Senior Adviseur Antea Group

“Werken met GBI gaat niet alleen over techniek en software. Als je je dagelijkse werk wilt optimaliseren met GBI als ondersteunende factor voor jouw organisatie dan hebben wij adequate, praktische en leuke werkmethodieken om een optimale werkwijze te implementeren. En, dat doe je samen met je collega’s.”

Vanuit onze visie op het beheren van de leefomgeving en met specifieke werkmethodieken (bijvoorbeeld LEAN en Asset Management) begeleiden wij teams, leidinggevenden en bestuurders in het implementeren van nieuwe werkwijzen en het optimaliseren van beheer- en onderhoudsdoelen.

De grote kracht van onze visie en methodiek is de praktische en gezamenlijke ervaring en teamimplverantwoordelijkheid die wij met jou en je collega’s – als team – aangaan. Wij trekken samen met jullie op om het beheer en de processen in relatie tot GBI te duiden, te begrijpen en de juiste plek in de organisatie te geven. Veelal starten wij met een managementteam van een gemeente om de huidige- en gewenste situatie in beeld te brengen. Daarna stellen wij een routekaart op om van huidig naar gewenst doel te komen.

Of het doel nu de procesmatige samenwerking tussen de teamleden buiten (inspecteren) en binnen (muteren in GBI en verwerken tot een programma) is of met een heel team op een LEAN manier nog professioneler de openbare ruimte te beheren. WIj hebben de juiste ervaring om gemeenten daarin te begeleiden.

Samen aan de slag
We trekken gezamenlijk op, aan de hand van een heldere routekaart. We houden sessies om theorie en praktijk te delen. Daarnaast ondersteunen we medewerkers om bijvoorbeeld zelfstandig met GBI een integraal meerjarenprogramma op te stellen vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. Coaching on the job helpt als de teamleden vastlopen. Wij letten op hoe het team het aanpakt en hoe de onderlinge samenwerking verloopt en sturen bij. Daarnaast houden we de deadlines en het resultaat continu in beeld. Zo vindt op inhoud, aanpak en interactie groei plaats. Dat inspireert veel klanten om met ons leerconcept in zee te gaan.

 

Beheerprocessen in beeld

 Optimaal beheren met een uniforme beheertaal

Lees verder »

LEAN in beheer

 Samen Doelmatig en doeltreffend resultaten behalen

Lees verder »

Koppelvlak BOR/BGT

Samenwerken bij gegevensoverdracht

Lees verder »

Maatwerk teamimplementation

 Sluit jouw organisatie aan op GBI

Lees verder »