NW 200708 GVAG strategie sessie online 8

Breed draagvlak tijdens strategiesessie met GVAG-leden

Strategiesessie met GVAG-leden
Vlak voor de zomervakantie vond een online strategiebijeenkomst plaats met leden van de GVAG. Bas Boonstra, productmanager Beheer & GBI: ‘Ik hecht erg veel waarde aan het samen optrekken met de GVAG bij de verdere ontwikkeling en verbetering van GBI. Het GVAG bestuur heeft hierover intensief contact met onze directie. Vandaag zoomden we samen met een aantal betrokken GVAG-leden in op de roadmap met verbeteringen die voor dit jaar en komend jaar gerealiseerd worden. We bespraken daarbij zowel de onderliggende strategische principes en uitgangspunten, als de praktische implicatie voor GBI gemeenten.’

Voor de online strategiebijeenkomst waren vertegenwoordigers uit alle GVAG themagroepen uitgenodigd, samen met degenen die zich hadden aangemeld na de oproep van Bas op de GBIdag in mei van dit jaar. Na een aftrap van Bas Boonstra werd in alle openheid van gedachten gewisseld over de verdere ontwikkeling van GBI. Natuurlijk werd er ook over zorgen gesproken. Maar er werd vooral actief meegedacht over de strategische keuzes en uitgangspunten.

Adri Wiersma en Marien van Zwol gingen in op de fundamenten onder de doorontwikkeling en verbetering van GBI. ‘We willen geen doodlopende wegen meer inslaan en echt stappen zetten in de toekomstbestendigheid van GBI. Het ICT fundament wordt meer open source en performance en security worden beter. Als eerste vervangen we de grafische motor van GBI door een nieuwe, moderne en meer toekomstbestendige release: GBImaps. Ook zorgen voor een moderne opvolging van het Pragmatisch Koppelvlak en StUF-Geo IMGeo’, zo lichten ze toe.

De deelnemende GVAG-leden onderschrijven de toekomstbestendige koers op basis van principes als common ground, cloud en modulaire oplossingen met API’s voor verregaande data-integratie. Bas Boonstra: ‘We waarderen het zeer dat de GVAG-leden zo actief meedenken over de koers van GBI en hun zorgen en ideeën met ons delen. Ik ben blij met deze open discussies over de doorontwikkeling van GBI. Blij ook om te merken dat de strategische uitgangspunten breed gedragen worden. De suggesties met betrekking tot bijvoorbeeld cloud versus on-premise, logging en gegevensuitwisseling passen in de filosofie en nemen we ter harte.’

Bas sluit af: ‘Hiermee ligt er een breed draagvlak voor de ingezette koers. Komende tijd zullen we enkele vervolgsessies inplannen, bijvoorbeeld voor inhoudelijke verdieping van GBImaps en de ontwikkelingen van data-integratie, IMBOR en dergelijke.’

Meer informatie: Bas Boonstra

IMG_2029

Opvolger GBIdesktop uit de startblokken

Op de GBIdag werd een tipje van de sluier opgelicht voor de nieuwe GBI release die Antea Group momenteel ontwikkelt. Bas Boonstra ging in op de achtergrond en toekomstvisie, Adri Wiersma toonde live een sneak preview van de online software. Tijd voor een update!


Opvolger GBIdesktop
Antea Group werkt al een tijdje samen met nieuwe partners aan de opvolger van GBIdesktop en GBIonline. De werktitel van deze nieuwe release van dit GBI registratie-framework is ‘GBImaps’. Met GBImaps kunnen de huidige GBI gebruikers eenvoudig hun beheerareaal onderhouden. Je kunt objecten opvoeren, muteren en desgewenst verwijderen. GBImaps regelt automatisch dat al je wijzigingen worden bijgehouden (historie), zodat je altijd kunt achterhalen hoe het er op een eerder tijdstip uit zag. Verder valt vooral de nieuwe gebruikersinterface op met een moderne, frisse en snelle ‘look en feel’.

Logische doorontwikkeling
Adri Wiersma, senior adviseur GBI bij Antea Group vertelt er enthousiast over: ‘GBImaps is een logische doorontwikkeling van de huidige GBI 6.3 lijn. De nieuwe release is gebaseerd op principes van open source, common ground en web-based.’ In deze versie van GBImaps zijn op hoofdlijnen drie elementen te onderscheiden: GIS-achtige analyse- en bewerksoftware, API’s en de database voor gegevensopslag. Adri licht toe: ‘Deze API’s zijn een toekomstbestendige manier om te zorgen voor toegang tot de database. Het mooie van deze oplossing is dat de API’s niet alleen door GBImaps worden gebruikt maar ook door tal van geautoriseerde instrumenten. Eén keer slim bouwen, vaker gebruiken! Common ground heeft richting gegeven aan de ICT-architectuur van GBImaps. Daarmee nemen we afscheid van het gesloten en monopolistische karakter van de huidige grafische tooling van GBI.’

Voor de ICT specialisten: GBImaps wordt als een SAAS-oplossing aangeboden (gehost). Dat willen de meeste gemeenten, Maar een on-premise (in uw eigen infrastructuur) installatie is zeker ook mogelijk.

Roadmap
Adri vertelt over de roadmap: ‘Vanaf het derde kwartaal dit jaar (2020) gaan we samen met enkele GVAG-gemeenten een aantal pilots uitvoeren en gaan we GBImaps stevig testen in de praktijk. In het vierde kwartaal dit jaar komt de nieuwe release van GBImaps gefaseerd voor álle GBI-klanten beschikbaar.’ Hij stelt gerust: ‘Wij zorgen als Antea Group voor een geruisloze implementatie: al jouw gegevens en je inrichting van GBI 6 worden uit de huidige GBI desktop-omgeving overgezet naar deze nieuwe release. Je huidige data gaat 1 op 1 over. Daarvoor stellen we een transitieplan op, waarin alle ins en outs van de implementatie keurig worden beschreven.’

Enne… hoe zit het dan bijvoorbeeld met het pragmatisch koppelvlak en de in- en export mogelijkheden in het huidige GBI? Adri: ‘Ook die functionaliteit is in Q4 2020 beschikbaar en wordt als SAAS-oplossing aangeboden. Daarover lees je meer in een volgend e-magazine.’

GBImaps in de nieuwste release van GBIdesktop; het onderhoud van het areaal was nog nooit zo eenvoudig! Meer weten? Neem contact op met Adri Wiersma.

IMBOR

IMBOR vanaf nu beschikbaar in GBI 6.3 en hoger!

Om tot goede begrotingen en planningen te komen, moet het areaal op orde zijn. CROW, daarbij ondersteund door GeoNovum, heeft hiervoor het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Doel van dit IMBOR is om te komen tot een uniformering van begrippen voor beheer van de assets in de openbare ruimte.

Landelijke standaard
IMBOR borgt eenduidige landelijke afspraken over de objectgegevens. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersysteem. Vanaf de 2020 versie beschrijft IMBOR alle vakdisciplines. Na eerder de nodige experimenten bij GBI-gemeenten is het daarmee nu geschikt als brede onderlegger van GBI.

Eerlijk over IMBOR
Antea Group heeft al jarenlang inhoudelijke expertise geleverd bij de ontwikkeling van IMBOR. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan landelijke standaarden. En dat blijven we doen, zodat het model optimaal blijft afgestemd op het vakgebied en de gebruikers van GBI. Al in 2017 leverde Antea Group een eerste GBItoonbank voor IMBOR en deden we ervaringen op bij gemeenten in de praktijk.

Daarom vertellen we je graag het eerlijke verhaal over IMBOR. Want niet elke gemeente wil nu al overstappen op IMBOR en soms heeft de invoering wat meer consequenties dan je vooraf had verwacht. Want herken je jouw areaal indelingen nog wel, werken je rekentools, scripts en Excels nog optimaal met een nieuwe indeling? En hoe lever je bijvoorbeeld updates voor je onderhoudscontract volgens bepaalde besteksposten wanneer je die indeling niet meer in je beheersysteem hebt?

Het datamodel van IMBOR is ook nogal anders dan wat de meeste beheerders nu gewend zijn in GBI. Daar komt bij dat het een ander type (relationele) database vergt om er écht mee te kunnen werken. GBI 6.3 is niet geschikt voor relationele databases, dat is een doodlopende weg. Daar hebben de specialisten van Antea Group echter wat op gevonden. We hebben een IMBOR referentielaag ontwikkeld, zodat je jouw huidige objectgegevens kunt weergeven in de IMBOR-opzet. Zo heb je als GBI-gebruiker in één oogopslag in beeld in welke mate je huidige areaalgegevens ‘IMBOR-proof’ zijn. Stabiel en vertrouwd in je huidige omgeving, zonder transities, zonder data-opwerking of conversies. De release van dit IMBOR ‘instapmodel’ is voor GBI 6.3 gebruikers beschikbaar vanaf oktober 2020.

Instapmodel of volledig over
Samen met een aantal gemeenten hebben we deze analyses al gemaakt. Sommige koploper gemeenten willen meteen verder en stappen helemaal over op IMBOR, ook om hun gegevens relationeel op te slaan en conform IMBOR te bewerken. De nieuwste GBI release maakt dat ook mogelijk, deze is leverbaar vanaf eind 2020. Deze GBI release werkt namelijk onderhuids met een relationele database. Hiermee kunnen we je huidige GBI areaal omzetten naar het relationele IMBOR model. Uiteraard leveren we ook de bijbehorende formulieren (paspoorten) om jouw gegevens conform IMBOR bij te houden.

GBI is klaar voor IMBOR, op een eerlijke manier die past bij jouw situatie! Meer weten? Neem dan contact op met Marien van Zwol.

Nieuw CROW keurmerk GBIappsbank

De doorontwikkeling van GBIbeheersysteem doen we in nauw overleg met de GVAG. Samen met de themagroep belangenbehartiging maken we afspraken over de concrete invulling van de samenwerking, taakverdeling en verantwoordelijkheden. Dat is niet nieuw, want niet voor niets werken we al jarenlang vanuit themagroepen waarin onze klanten vertegenwoordigd zijn. In deze thema- en  projectgroepen bespreken we de trends en ontwikkelingen en hoe GBI bijdraagt aan een optimaal beheerproces. Op 25 juni bespraken de leden van de GVAG themagroep Planning en Beheer de doorontwikkeling van de GBIappsbank en de GBIkennisbank.
 
Arjan Wagemakers, senior adviseur bij Antea Group: ‘Fijn om te horen dat de GVAG zich herkent in het ontwikkelpad wat wij voor ogen hebben. Daarmee zitten we op dezelfde denklijn voor de toekomst. In een volgende sessie bespreken we de concrete verbetervoorstellen voor de volgende release van de GBIappsbank en de GBIkennisbank. Belangrijk daarbij is dat we bijvoorbeeld blijven voldoen aan de richtlijnen voor het CROW keurmerk wegbeheer.’
 
Inhoudelijk richten we ons bij de GBIappsbank vooral op aanpassingen in de rekensystematiek voor wegbeheer. Door veranderingen in de CROW wegbeheersystematiek zijn aanpassingen in de GBIappsbank nodig om te blijven voldoen aan het CROW keurmerk. We zijn nu druk bezig om dit uit te schrijven. Daarnaast nemen we ook een aantal andere verbeteringen mee. Het wordt eenvoudiger om voor riolering een planning en begroting te maken met een eigen maatregelpakket. In de GBIkennisbank vereenvoudigen we de kennislijst voor riolering. Hiermee geven we invulling aan een van de wensen met betrekking tot flexibilisering van de rekenmotor. Ook maken we de uitval beter zichtbaar. Uiteraard stemmen we deze ontwikkelingen ook af met de GVAG themagroep Planning en Beheer.

Meer weten? Neem dan contact op met Arjan Wagemakers.

Strategiebijeenkomst GVAG-leden

Strategiebijeenkomst GVAG-leden

Op de GBIdag deed ik een oproep aan GBI gebruikers om zich vooral ook aan te melden om mee te denken met de doorontwikkeling van het GBI beheersysteem. Ik ben blij dat er vanuit verschillende disciplines diverse betrokken en enthousiaste GVAG-leden zich hebben aangemeld. Op woensdag 8 juli zullen wij samen met hen, een aantal vertegenwoordigers uit het GVAG bestuur en de themagroepen van de GVAG een online strategiesessie organiseren.

We zoomen dan verder in op onze visie op de toekomst van beheer en GBI. We gaan concreet met elkaar in gesprek over de bouwopgave, waar we nu reeds staan en wat er dit jaar nog allemaal op de (uit)rol staat.

Want vanzelfsprekend is het vergezicht voor de toekomst belangrijk, we willen immers geen doodlopende wegen inslaan en ook leren van de keuzes uit het verleden. Maar concreet gaat het vooral ook om de releases die eind dit jaar al gepland staan. Wij realiseren nu reeds tastbare verbeteringen in het GBI. Met de focus op de nieuwe versie en opvolger van GBIdesktop, maar ook een nieuwe versie van de software voor de koppeling met de BGT en een eerste oplossing voor een langlopend dossier: de export van BIM.OROX. Daarnaast blijven we ook gewoon bezig met een nieuwe versie van de GBIappsbank en de GBIkennisbank.

Benieuwd naar deze sessie? Wil je je ook aanmelden? Stuur me dan een berichtje en je ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst, of voor een van de volgende sessies. Want de beste software bouwen we samen!

Daarmee pakken we als Antea Group weer onze rol en verantwoordelijkheid voor een optimaal werkend en toekomstbestendig GBI.

Van gemeenten hoor ik de laatste tijd wel eens, natuurlijk ook ingefluisterd door andere partijen, dat ze nu zouden moeten kiezen. Niets is minder waar! Eind dit jaar is de nieuwe release van GBI gereed, waarna het via een gefaseerde uitrol beschikbaar komt voor de gebruikers. Gewoon, met je huidige data en dat zonder gedoe. In dit GBI e-magazine leest u over de verschillende ontwikkelingen.

Ik ben er trots op en vooral ook blij mee dat we dit samen met de inbreng van de GVAG-leden en GBI-gebruikers realiseren.

Bas Boonstra
adviesgroepmanager beheer & GBI

Antea Group toetst vervangingsopgave openbare ruimte Rotterdam

Maar liefst 8,4 miljard euro. Dat is de waarde van de assets in de openbare ruimte van Rotterdam: wegen, bruggen en tunnels, lichtmasten, bomen en groen enzovoorts. De gemeente wilde een goed inzicht in de bedragen die de komende tientallen jaren nodig zijn om deze assets te vervangen bij het einde van hun levensduur. Want net als andere gemeenten staat Rotterdam aan de vooravond van een grote vervangingsopgave van de verouderde wijken. Antea Group was voor Rotterdam dé logische partner om dit proces te begeleiden en te adviseren over de aanpak. De adviseurs van Antea Group toetsten ook de uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen.

Meer dan 8 miljard euro in de openbare ruimte
De totale nieuwwaarde van al de assets In Rotterdam (zoals bruggen, wegen, bomen, kademuren, lantarenpalen en dergelijke) bedraagt meer dan € 8,4 miljard. Een gigantisch bedrag. Vandaar dat de gemeente een adviesbureau zocht om dit proces zorgvuldig te begeleiden en de berekende vervangingsinvesteringen op waarde te toetsen. Antea Group had ruimschoots ervaring met deze vervangingsopgave, kennis van alle assets een landelijke kennisbank en benchmarkgegevens beschikbaar.

Bestuursopdracht
Het beheer van de assets in de openbare ruimte gaat nu nog vaak over onderhoud en vervanging op korte termijn. Zo kijkt Rotterdamse nu telkens vier jaar vooruit. Het gemeentebestuur wilde ook inzicht op de langere termijn. Maar hoe pak je dat het beste aan? Daar kwamen de expertise en procesbegeleiding van Antea Group goed van pas. Antea Group adviseerde hoe de gemeente meer structureel vooruitkijken kan met deze vervangingsopgave. Tot nu toe kwamen grote investeringen nogal ad hoc, terwijl je die langer van tevoren kunt voorspellen. Dat geeft het gemeentebestuur meer inzicht. Ook biedt het kansen om de vervanging te combineren met andere opgaven in de leefomgeving, zoals klimaatadaptatie of bodemdaling. Wettelijk gezien moest Rotterdam (vanwege BBV-richtlijnen) ook anders omgaan met de kosten van investeringen en onderhoud.

Berekeningen getoetst
Met het advies van Antea Group stelde Rotterdam voor life cycle costing berekeningen op, met een meerjarenoverzicht van maar liefst 50 jaar vooruit. Rotterdam heeft de basis goed in beeld: omvang en samenstelling van alle assets zijn geregistreerd. De gemeente heeft berekend welke investeringen te verwachten zijn. De experts van Antea Group ondersteunen daarbij. Onze landelijke kennisbank en benchmarkervaringen vormden een waardevolle aanvulling en referentie. Ook heeft Antea Group de uiteindelijke resultaten van de berekeningen getoetst: op grondslagen, uitgangspunten en opzet van de methodiek, en inhoudelijk op de gehanteerde levensduren, kengetallen en prijzen en natuurlijk de hoogte van de uitkomsten. Antea Group concludeert dat de gemeente Rotterdam hiermee in korte tijd een voldoende beeld heeft van de vervangingsopgave. Wethouder Wijbenga is blij met het resultaat voor rust en grip op de begroting.

Rotterdamse rekensystematiek
Voor Rotterdam betekent deze werkwijze een omslag in denken en werken. Komende tijd gaat de gemeente concrete invulling geven aan de adviezen van Antea Group om deze lange termijn asset berekeningen structureel te verankeren in een Rotterdamse rekensystematiek. We ondersteunen de gemeenten daar bij.

Meer weten? Neem contact op met Eric Moonen of Marc de Jong
Header Reminder

GBIdag 2020 Aftermovie

De GBIdag 2020! Alweer een week geleden… en jij was erbij! Daarvoor willen we je hartelijk bedanken, mede dankzij jou kijken we terug op een succesvolle GBIdag.

Ja, het was anders, bijzonder en ook nieuw. Soms wat onwennig, tegelijkertijd ook heel snel vertrouwd. Voor de eerste keer gingen we naar een online GBIdag, waarin we het interactieve gevoel wilden behouden, alsof we elkaar toch konden ontmoeten. Wij kijken terug naar een mooie dag en we hopen dat dat ook voor jou geldt. Ook in deze tijd weten we elkaar te vinden om samen vooruit te blijven kijken en te werken aan een klimaatbestendige, gezonde, veilige en betaalbare openbare ruimte. Ik ben écht trots dat ik hier onderdeel van mag uitmaken en dat maakt mij niet voor niets een ‘fan van beheer’!

Aftermovie

Wil je nog even terug naar de GBIdag en de sfeer opnieuw beleven?

200312_sticker_95mm_GBIBeheer-1821x1026

De GBI Servicedesk is er voor alle GBI klanten

Dus bel ons!

Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om jou als GBI klant te helpen om je werk op de beste en leukste manier uit te voeren, met een optimaal werkend GBIbeheersysteem.

Heb je dus problemen met het systeem, een andere technische vraag? Wil je gewoon iets weten, extra verdieping krijgen of iets leuks met ons delen? Onze adviseurs zitten klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

Stuur je liever een e-mail? Dat kan naar support@gbiservicedesk.zendesk.com

Vind snel je antwoord!
Ontdek onze gerichte en snelle ondersteuning ook online. Zoek je gebruikershandleidingen, ben je op zoek naar release notes of wil je tips van andere GBI gebruikers? Kijk op onze online omgeving waar je alle informatie over onze GBI producten kunt vinden.

front magainze 2020-1

GBImagazine: binnenkort in de bus, nu al digitaal!

Binnenkort valt de nieuwe editie van het GBImagazine  bij je door de bus. En, omdat de GBIdag al rap nadert, kun je deze editie nu al digitaal lezen!

In dit thema stellen wij de focus op beheer scherp. Het huidige beheer biedt namelijk op verschillende vlakken kansen om bij te dragen aan thema’s als duurzaamheid & circulariteit, assetbeheer & vervangingsopgave, klimaat & gezondheid en beleving & participatie.

Ook onze toekomstvisie ten aanzien van een nieuwe generatie GBIbeheersoftware staat centraal, zowel in dit magazine, als op de GBIdag. Heb jij 12 maart aanstaande al met dikke letters in je agenda staan? Je kunt je nog aanmelden via deze link!

Je kunt het voorjaarsnummer hier downloaden. Eerdere uitgaven van het GBI magazine vind je hier.