201105 screenshots infosessie GBIconnector

Terugblik informatiesessie GBI 6: GBIconnector

De online informatiesessie van 5 november stond in het teken van de GBIconnector. Dat is de nieuwe module voor data integratie tussen alle onderdelen van GBI 6 en van GBI met de buitenwereld.

Marien van Zwol vertelde over de principes achter GBIconnector. Ook liet hij zien hoe deze gloednieuwe GBI 6 module qua ICT architectuur werkt en hij vertelde over de praktische toepassing bij pilotgemeenten. Marien liet enthousiast zien hoe de nieuwe GBIconnector bijvoorbeeld veel eenvoudiger werkt voor de BGT koppeling in GBI 6, met minder werkstappen.

GBIconnector voor bestaande en nieuwe GBI 6 versies
Zoals gebruikelijk bij de GBI informatiesessies stond Bas Boonstra als productmanager GBI 6 eerst even stil bij de uitgangspunten en roadmap van GBI 6. Het centrale thema van deze online sessie was de GBIconnector. Dat is de nieuwe en toekomstbestendige module voor data-integratie tussen alle onderdelen van GBI 6 en van GBI 6 met de buitenwereld. GBIconnector omvat bijvoorbeeld de koppeling tussen GBI en BGT, import en export van inspecties en verbindingen met bijvoorbeeld de WIBON of applicaties van derden.

Marien van Zwol ging uitgebreid in op de principes achter GBIconnector. Hij benadrukte dat de GBIconnector zowel voor de bestaande GBI 6 gebruikers beschikbaar is, als voor de nieuwe releases waar Antea Group nu volop mee bezig is. Marien liet zien hoe dat qua ICT architectuur werkt. Voor de eindgebruiker is daarbij vooral van belang dat we hiermee zorgen dat de uitwisseling van data van en naar goed GBI geborgd is.

Soepeler werkgang met helft minder werkstappen
Marien vertelde vol enthousiasme over de praktische toepassingen van GBIconnector. Bijvoorbeeld bij het teruglezen van een weginspectie vinden er diverse checks plaats voordat de inspectieresultaten in de GBI database worden opgenomen. Hiermee maken we het proces een stuk transparanter en borgen we de kwaliteit van de GBI database. Ook liet Marien zien hoe de nieuwe BGT koppeling praktisch werkt bij twee pilot gemeenten. Het werd duidelijk dat de nieuwe koppeling met de BGT een stuk soepeler werkt dan het oude pragmatische koppelvlak. Hij toonde aan dat we met de nieuwe GBIconnector we het aantal werkstappen bij het afhandelen van BGT mutaties met 60% verminderen. En bovenal hoef je niet meer te wisselen tussen verschillende lagen in GBI. Een hele verbetering, waar ook vanuit gemeenten positief op gereageerd werd.

Meer informatie: Marien van Zwol

2020-11-19 (8)

Asset Management Award voor vervangingsopgave Rotterdam

Rotterdam gefeliciteerd! Donderdag 19 november is bekend geworden dat de gemeente Rotterdam een toonaangevende prijs heeft gewonnen van het Institute of Assetmanagement voor de ‘Lange termijn vervangingsopgave 2020-2070’. Wiebe Oosterhoff heeft deze prijs als trekker vanuit de gemeente Rotterdam in ontvangst genomen. Antea Group was nauw betrokken bij deze aanpak als procesbegeleider en toetste zowel de opzet als de uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen. Wij feliciteren Wiebe en zijn collega’s van harte met dit mooie en welverdiende resultaat!

De jury met directieleden van o.a. Arcadis, RHDHV, IAM NL, RET, Enexis en Schiphol sprak haar waardering uit voor de aanpak: “50 jaar vooruitkijken, dat vergt lef. Er is in korte tijd inzicht gecreëerd op een herkenbaar, strategisch vraagstuk. Er is een link naar en samenwerking met het financiële domein georganiseerd. De aanpak is methodisch, bestuurlijk gedekt en leidt tot keuzes. De slag van focus op onderhoud naar waarde-optimalisatie is gemaakt en sorteert voor op juiste trends. De gemeente Rotterdam heeft een interessante insteek vanuit asset portfolio management/planning. Een zeer bruikbaar kader voor verdere implementatie AM. En is daarom ook een mooi voorbeeld voor de community!” Op het NCBOR van 26 november presenteert Wiebe zijn ervaringen samen met ons.

Over de vervangingsopgave Rotterdam
Met een vervangingswaarde van € 8,4 miljard wilde gemeente Rotterdam goed inzicht in de bedragen die de komende tientallen jaren nodig zijn voor vervanging van de assets in de leefomgeving bij het einde van hun levensduur. Antea Group was voor Rotterdam dé logische partner om dit proces te begeleiden en te adviseren over de aanpak. We waren sparringpartner, inspirator, procesbegeleider én toetsten ook de opzet en uitkomsten van de gemeentelijke berekeningen. De kracht van Antea Group is een sterke combinatie van inhoudelijke expertise van beheer openbare ruimte, beheerdata, procesbegeleiding en kennis van gemeentefinanciën. Mede hierdoor heeft de gemeente Rotterdam in korte tijd een aansprekend resultaat neergezet.

Gemeente Rotterdam geeft aan dat ze met de uitkomsten van dit project:

  1. In control komen over hun assets;
  2. Goed op de bestuurlijke agenda staan (met extra investeringsbudget);
  3. Zichzelf aan het verbeteren zijn als lerende organisatie;
  4. Stadsbeheer meer leidend wordt bij de transitieopgaven.

Rotterdam stelt de nota hier op deze site openbaar ter beschikking. Ook op onze Antea Group website hebben we aandacht geschonken aan dit project. Momenteel zijn we samen met de gemeente volop bezig met de uitwerking en implementatie van onze adviezen.

Meer informatie: Marc de Jong

7b566461-f627-4f80-9a20-ae74f70ef7eb

Denk jij mee met de ontwikkeling van GBI?

De beste beheersoftware bouwen we samen. Dat is jaren ons uitgangspunt en ook nu bij de herbouw van de grafische motor en het toekomstbestendig maken van GBI 6. De GVAG was betrokken bij de strategiesessie over de visie en fundamentele uitgangspunten van het toekomstbestendig maken van GBI. In de themagroepen worden regelmatig onderwerpen besproken en concepten gedeeld. Verschillende GBI gebruikers willen nog nadrukkelijker betrokken worden en meedenken met de ontwikkelingen van GBI 6.

Wil je ook meedoen en meedenken? Meld je dan aan voor een van de projectteams of verdiepende online sessies.
 
We zijn erg blij met de grote betrokkenheid van veel GBI gebruikers. Via de GVAG themagroepen, GBI projectteams en online sessies leveren jullie als GBI gebruikers waardevolle input voor de verbetering van GBI. Door jouw inbreng en energie stemmen we de functionaliteiten nog beter af op de dagelijkse werkprocessen van de beheerders. Tijdens de online sessies van de GVAG en de informatiebijeenkomst over de GBI ontwikkeling werden gebruikers opgeroepen om mee te doen en mee te denken.

Meer informatie: Marc de Jong

201007 GBI infosessie - NP 1

Terugblik online informatiesessie GBI 6

7 oktober vonden er ’s ochtends online bijeenkomsten met de GVAG themagroepen plaats. En ’s middags een online informatiesessie over GBI. Het was een volle dag met GBI ontwikkelingen. Ruim 90 GBIgebruikers waren aanwezig bij de informatiesessie over het toekomstbestendig maken van GBI 6. Dit was alweer de tweede in deze reeks van maandelijkse sessies.

Bas Boonstra stond stil bij de uitgangspunten en roadmap van GBI 6. Marc de Jong lichtte toe hoe de GBI portal als één centrale ingang voor alle GBI modules gaat fungeren. Arjan Wagemakers stond stil bij de verbeteringen van de GBIappsbank en de GBIkennisbank. Adri Wiersma kreeg de meeste vragen, naar aanleiding van zijn live demo van GBImaps, de nieuwe release van GBIdesktop en GBIonline. Adri ging ook uitvoerig in op de soepele transitie en stapsgewijze uitrol van de nieuwe GBI 6 release.

We kijken wederom terug op een goede en interactieve online bijeenkomst. Alhoewel fysieke sessies in deze tijd niet mogelijk zijn, hebben we zo toch een goede manier gevonden om GBIgebruikers te informeren over de plannen, voortgang en resultaten. Mét een groot bereik en veel interactie. De vragen op de chat en in de sessie getuigen van een grote betrokkenheid bij GBI en het gebruik in de dagelijkse beheerprocessen.

Ook de komende maanden vinden er online sessies plaats. Meld je nu aan met onderstaande button!

Goede online performance
De portal van GBI wordt dé centrale ingang voor alle onderdelen en modules van GBI 6. Ook verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning van de GBI Servicedesk worden daarin aangeboden. Zeker nu GBI naar de cloud gaat, is een eenduidige toegang voor GBI van belang. GBImaps is standaard al webbased. Adri Wiersma liet nog maar weer eens zien hoe goed de online performance is van deze nieuwe grafische release van GBI 6. Uiteraard waren er veel vragen over specifieke mogelijkheden en functionaliteiten. Wat een enthousiaste gebruikers, velen kunnen niet wachten tot ze zelf met de nieuwe GBI 6 release aan de slag kunnen. In een vervolgbijeenkomst gaan we daar dieper op in, zie ook verderop in deze nieuwsbrief.

De GBIappsbank en de GBIkennisbank worden momenteel ook naar de cloud gebracht. Arjan Wagemakers lichtte dat toe en vertelde ook over de nieuwe gebruikersinterface die nu gerealiseerd wordt. Hiermee komen de vertrouwde rekenfuncties en de geborgde kennis beschikbaar in een nieuwe en visueel aantrekkelijke ‘look en feel’.

Transformatie en roadmap

De uitrol van de nieuwe GBI 6 release en modules vindt stapsgewijs en gefaseerd plaats. Adri Wiersma lichtte uitgebreid toe hoe dat in zijn werk gaat en wat gemeenten kunnen verwachten aan werkstappen in een vrij korte doorlooptijd. De GBI 6 roadmap wordt binnenkort gepubliceerd in het GBI magazine, dus hou je deurmat in de gaten. Ook op de website www.gbibeheersysteem.nl komt een interactieve versie van de roadmap. Zodat je altijd de meest actuele versie kunt raadplegen, voorzien van tekst en uitleg.

Meer informatie: Bas Boonstra

200917 infosessie GBI klanten - 6

Tevreden gezichten op GBI informatiesessie

Meer dan 90 GBIgebruikers werden op donderdag 17 september bijgepraat over de ontwikkelingen van GBI. Bas Boonstra, productmanager Beheer & GBI, lichtte de roadmap toe met de ontwikkelingen van GBI en de nieuwe releases. Er werd uitgebreid stilgestaan bij GBImaps, de opvolger van GBIdesktop én GBIonline. De live-demo liep voorspoedig, Adri Wiersma ontving complimenten voor de vlotte performance van GBImaps. Marien van Zwol sloot de sessie af met een toelichting op de GBIconnector, dé connector om GBI met de omgeving te integreren, voor data-integratie met de BGT en import/export van bijvoorbeeld inspecties.

Bas Boonstra: ‘Omdat wij GBI continu willen optimaliseren, vernieuwen wij nu de ‘motor’ van GBI 6 en brengen wij versneld nieuwe releases uit. Als GBIgebruiker kun je jouw huidige GBI 6 gewoon blijven gebruiken zoals je gewend bent. Wij ontwikkelen namelijk nieuwe releases, maar wij blijven ook de huidige versies ondersteunen.’

Bas lichtte de roadmap toe, zoals deze binnenkort ook in GBImagazine gepubliceerd wordt. Adri Wiersma ging in op de onderliggende principes van het toekomstbestendig maken van GBI, zoals open source, common ground en vermijden van doodlopende paden. In de live-demo liet hij uitgebreid de resultaten zien van de sprints van GBImaps. Er ontspon zich een uitvoerig vraag- en antwoordspel, waarbij Adri vaak meteen al de functionaliteiten live op het scherm kon laten zien. Een groepje enthousiaste rioleurs meldde zich zelf spontaan aan voor een projectteam.

Marien van Zwol vertelde over het concept van GBIconnector, de modulaire oplossing voor alle data-integratie met GBI. GBIconnector werkt voor het huidige GBI 6, maar is ook voorbereid op de toekomst. De import/export van weg- en rioolinspecties zijn daarmee bijvoorbeeld geborgd. De vernieuwing van het Koppelvlak ‘Plus’ met de BGT (met nieuwe functionaliteiten) wordt momenteel in een pilot getest en StUF-Geo IMGeo berichtenverkeer volgt later dit jaar.

Bas: ‘Vanaf 1 januari rollen we de eerste release van de nieuwe grafische motor van GBI uit, voorzien van een open source database. Jouw waardevolle beheerdata gaan dan één-op-één en ongewijzigd mee!

In vervolgsessies op 7 oktober en 5 november gaan we dieper in de GBI ontwikkelingen. Natuurlijk komen we ook graag bij je langs om jouw specifieke vragen te beantwoorden.’

Meer informatie: Bas Boonstra

gbiMAPS 2

GBImaps: de stand van zaken

Er wordt hard gebouwd aan GBImaps, de moderne GBImodule voor het registreren en onderhouden van objecten en assets in de openbare ruimte. GBImaps is de nieuwe release van GBIdesktop en vervangt ook GBIonline. We geven je hier graag meer informatie over de stand van zaken.

De onderliggende ICT-techniek waarop GBImaps werkt is in een technische blauwdruk uitgekristalliseerd. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn onder andere open source, web-based, cloud en API’s. Hiermee sluiten we met GBI aan op de common ground gedachten van overheden. GBImaps is vanaf 2021 via de cloud beschikbaar als onderdeel van de GBI 6 familie. Jouw data gaat 1 op 1 over! Door de open opzet van GBI en ICT-techniek, borgen we dat alle ‘stekkers en stopcontacten’ zoals integratie met andere systemen en berichtenverkeer goed functioneren. Op termijn werken we aan de mogelijkheid om de nieuwe GBI modules ook in via een private cloud (on premise) beschikbaar te maken.

Kaartfuncties, paspoorten, koppellijsten en selecties
Functioneel wordt er hard gewerkt aan GBImaps. Dit doen we door middel van zogenaamde sprints, waarin we telkens een afgebakende hoeveelheid functionaliteit in korte tijd bouwen, testen en afronden. De basisfuncties voor de kaartfunctionaliteiten (pan, zoom en eenvoudig zoeken) zijn al gereed. Ook zijn de bestaande GBI paspoorten eenvoudig te importeren in GBImaps. Hiermee kun je GBImaps gebruiken om je gegevens te raadplegen en te muteren, met dezelfde functionaliteit in de GBI 6.3 versie. Dus ook met domeinlijsten en koppellijsten. Het bouwen van deze functionaliteit wordt op dit moment afgerond. Momenteel zijn we gestart met het maken, opslaan en doorsturen van selecties. Ook ronden we de functionaliteiten van het lijstoverzicht af in dit kwartaal.

Online informatiesessies en pilots
Sprints maken het mogelijk de tussenresultaten met de GVAG-leden en GBI-gebruikers te delen. We beginnen daar half september mee. We organiseren periodieke online inloopsessies waarin we de gemaakte functionaliteiten demonstreren en met elkaar bespreken. Op deze wijze houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.

Vanaf het einde van Q3 starten we met een aantal pilots, zodat GBImaps goed aan de tand gevoeld kan worden. We gaan pilots uitvoeren voor raadplegen, bewerken en een daadwerkelijke productiesetting. Op dit moment worden hierover met een aantal gemeenten concrete afspraken gemaakt.

Data gaat één op één over
We krijgen veel vragen over de data die nu in GBI gebruikt wordt. Gaat deze data straks één op één over naar GBImaps? We kunnen daar volmondig ‘ja’ op antwoorden! De data gaat over van Oracle naar PostgreSQL (een open source database) zonder dat er iets aan de inhoud verandert. Conversiescripts zorgen voor een geruisloze migratie, deze scripts hebben we in de praktijk al een aantal keren uitgevoerd. Ook de inrichting van je database, met paspoorten en (gekoppelde) domeinlijsten, gaat eveneens één op één over.

We liggen precies op koers met de ontwikkeling van GBImaps. We willen dit graag met onze klanten delen. Kom daarom eens virtueel langs bij onze inloopsessies, dan laten we het zien.

Meer informatie: Adri Wiersma

NW 200708 GVAG strategie sessie online 8

Breed draagvlak tijdens strategiesessie met GVAG-leden

Strategiesessie met GVAG-leden
Vlak voor de zomervakantie vond een online strategiebijeenkomst plaats met leden van de GVAG. Bas Boonstra, productmanager Beheer & GBI: ‘Ik hecht erg veel waarde aan het samen optrekken met de GVAG bij de verdere ontwikkeling en verbetering van GBI. Het GVAG bestuur heeft hierover intensief contact met onze directie. Vandaag zoomden we samen met een aantal betrokken GVAG-leden in op de roadmap met verbeteringen die voor dit jaar en komend jaar gerealiseerd worden. We bespraken daarbij zowel de onderliggende strategische principes en uitgangspunten, als de praktische implicatie voor GBI gemeenten.’

Voor de online strategiebijeenkomst waren vertegenwoordigers uit alle GVAG themagroepen uitgenodigd, samen met degenen die zich hadden aangemeld na de oproep van Bas op de GBIdag in mei van dit jaar. Na een aftrap van Bas Boonstra werd in alle openheid van gedachten gewisseld over de verdere ontwikkeling van GBI. Natuurlijk werd er ook over zorgen gesproken. Maar er werd vooral actief meegedacht over de strategische keuzes en uitgangspunten.

Adri Wiersma en Marien van Zwol gingen in op de fundamenten onder de doorontwikkeling en verbetering van GBI. ‘We willen geen doodlopende wegen meer inslaan en echt stappen zetten in de toekomstbestendigheid van GBI. Het ICT fundament wordt meer open source en performance en security worden beter. Als eerste vervangen we de grafische motor van GBI door een nieuwe, moderne en meer toekomstbestendige release: GBImaps. Ook zorgen voor een moderne opvolging van het Pragmatisch Koppelvlak en StUF-Geo IMGeo’, zo lichten ze toe.

De deelnemende GVAG-leden onderschrijven de toekomstbestendige koers op basis van principes als common ground, cloud en modulaire oplossingen met API’s voor verregaande data-integratie. Bas Boonstra: ‘We waarderen het zeer dat de GVAG-leden zo actief meedenken over de koers van GBI en hun zorgen en ideeën met ons delen. Ik ben blij met deze open discussies over de doorontwikkeling van GBI. Blij ook om te merken dat de strategische uitgangspunten breed gedragen worden. De suggesties met betrekking tot bijvoorbeeld cloud versus on-premise, logging en gegevensuitwisseling passen in de filosofie en nemen we ter harte.’

Bas sluit af: ‘Hiermee ligt er een breed draagvlak voor de ingezette koers. Komende tijd zullen we enkele vervolgsessies inplannen, bijvoorbeeld voor inhoudelijke verdieping van GBImaps en de ontwikkelingen van data-integratie, IMBOR en dergelijke.’

Meer informatie: Bas Boonstra

abstract electric power plug with cable

Pragmatisch koppelvlak en StUF-Geo IMGeo geborgd met GBIconnector

Voor de beheerder zijn actuele, betrouwbare en complete areaalgegevens van groot belang. Het Pragmatisch Koppelvlak regelt berichtenverkeer van de BGT naar BOR. Met StUF-Geo IMGeo is er tweerichtingsverkeer tussen BGT en BOR mogelijk. De release van de eerste nieuwe module voor data-integratie met de BGT wordt eind dit jaar vrijgegeven.

Marien van Zwol, projectmanager data en informatie: ‘We zien steeds meer behoefte aan data-integratie met GBI. Voorbeelden van landelijk gestandaardiseerde oplossingen zijn import en export van inspectiebestanden zoals SUF-WEG en RibX, linked-data zoals GWSW.oroX en natuurlijk koppelingen met de BGT of de toekomstige SOR (samenhangende objectenregistratie). Daarnaast zien we in GBI steeds meer koppelingen ontstaan met gegevensbronnen van derden die niet onder een landelijke standaard vallen, zoals met aannemers voor openbare verlichting, spelen enzovoorts, en natuurlijk steeds meer sensoren vanuit het internet of things. Met de huidige afzonderlijke oplossingen loop je al gauw tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Daarom ontwikkelden we een nieuw concept om álle data-integratie met GBI te stroomlijnen.

GBIconnector voor data-integratie met GBI
GBIconnector biedt een nieuwe toekomstbestendige wijze van data-integratie op een gestructureerde, geborgde en gevalideerde wijze. Marien vervolgt: “Onze visie van deze GBIconnector is gebaseerd op de principes van common ground. We sluiten aan op landelijke standaarden en wanneer die er niet zijn ontwikkelen we samen met onze gebruiksvereniging (GVAG) onze eigen standaarden. GBIconnector omvat verschillende modules. De module van GBIconnector voor het Pragmatisch Koppelvlak wordt momenteel al functioneel getest bij een aantal GBI gemeenten. Zo bieden we op korte termijn een nieuwe release voor duurzame vervanging van het huidige koppelvlak. Want de module StUF-Geo IMGeo, waar we nu overigens ook al hard aan werken, biedt niet voor iedereen alle gewenste functionaliteiten, omdat niet alle uit te wisselen objectgegevens in de IMGeo standaard zijn opgenomen. Wij merken dat veel GBI-gemeenten daarom (ook) gebruik willen blijven maken van een pragmatisch koppelvlak. GBIconnector biedt gemeenten flexibiliteit in de mogelijkheden, zodat je kunt overstappen op StUF-Geo IMGeo wanneer je daar zelf aan toe bent. Niet gedwongen door je softwareleverancier.”

Blijf op de hoogte!
In de GBIconnector worden ook modules voor in- en uitlezen van weg- en rioolinspecties opgenomen (SUF-WEG en RibX). Deze worden momenteel ontwikkeld en functioneel getest. De eerste modules van de GBIconnector worden eind dit jaar vrijgegeven. Uiteraard in nauwe samenwerking met en getest door GVAG-leden.

Komende weken en maanden wordt er druk verder gebouwd aan de verschillende modules van de GBIconnector. Daar willen we ook graag met jullie als GBIgebruikers over in gesprek om informatie te delen en onze ideeën te bespreken. Hou daarom je mailbox in de gaten voor de online informatiebijeenkomsten!

Meer informatie: Marien van Zwol

IMG_2029

Opvolger GBIdesktop uit de startblokken

Op de GBIdag werd een tipje van de sluier opgelicht voor de nieuwe GBI release die Antea Group momenteel ontwikkelt. Bas Boonstra ging in op de achtergrond en toekomstvisie, Adri Wiersma toonde live een sneak preview van de online software. Tijd voor een update!

Opvolger GBIdesktop
Antea Group werkt al een tijdje samen met nieuwe partners aan de opvolger van GBIdesktop en GBIonline. De werktitel van deze nieuwe release van dit GBI registratie-framework is ‘GBImaps’. Met GBImaps kunnen de huidige GBI gebruikers eenvoudig hun beheerareaal onderhouden. Je kunt objecten opvoeren, muteren en desgewenst verwijderen. GBImaps regelt automatisch dat al je wijzigingen worden bijgehouden (historie), zodat je altijd kunt achterhalen hoe het er op een eerder tijdstip uit zag. Verder valt vooral de nieuwe gebruikersinterface op met een moderne, frisse en snelle ‘look en feel’.

Logische doorontwikkeling
Adri Wiersma, senior adviseur GBI bij Antea Group vertelt er enthousiast over: ‘GBImaps is een logische doorontwikkeling van de huidige GBI 6.3 lijn. De nieuwe release is gebaseerd op principes van open source, common ground en web-based.’ In deze versie van GBImaps zijn op hoofdlijnen drie elementen te onderscheiden: GIS-achtige analyse- en bewerksoftware, API’s en de database voor gegevensopslag. Adri licht toe: ‘Deze API’s zijn een toekomstbestendige manier om te zorgen voor toegang tot de database. Het mooie van deze oplossing is dat de API’s niet alleen door GBImaps worden gebruikt maar ook door tal van geautoriseerde instrumenten. Eén keer slim bouwen, vaker gebruiken! Common ground heeft richting gegeven aan de ICT-architectuur van GBImaps. Daarmee nemen we afscheid van het gesloten en monopolistische karakter van de huidige grafische tooling van GBI.’

Voor de ICT specialisten: GBImaps wordt als een SAAS-oplossing aangeboden (gehost). Dat willen de meeste gemeenten. Op termijn werken we aan het on-premise beschikbaar maken via uw eigen cloudomgeving.

Roadmap
Adri vertelt over de roadmap: ‘Vanaf het derde kwartaal dit jaar (2020) gaan we samen met enkele GVAG-gemeenten een aantal pilots uitvoeren en gaan we GBImaps stevig testen in de praktijk. In het vierde kwartaal dit jaar komt de nieuwe release van GBImaps gefaseerd voor álle GBI-klanten beschikbaar.’ Hij stelt gerust: ‘Wij zorgen als Antea Group voor een geruisloze implementatie: al jouw gegevens en je inrichting van GBI 6 worden uit de huidige GBI desktop-omgeving overgezet naar deze nieuwe release. Je huidige data gaat 1 op 1 over. Daarvoor stellen we een transitieplan op, waarin alle ins en outs van de implementatie keurig worden beschreven.’

Enne… hoe zit het dan bijvoorbeeld met het pragmatisch koppelvlak en de in- en export mogelijkheden in het huidige GBI? Adri: ‘Ook die functionaliteit is in Q4 2020 beschikbaar en wordt als SAAS-oplossing aangeboden. Daarover lees je meer in een volgend e-magazine.’

GBImaps in de nieuwste release van GBIdesktop; het onderhoud van het areaal was nog nooit zo eenvoudig! Meer weten? Neem contact op met Adri Wiersma.

IMBOR

IMBOR vanaf nu beschikbaar in GBI 6.3 en hoger!

Om tot goede begrotingen en planningen te komen, moet het areaal op orde zijn. CROW, daarbij ondersteund door GeoNovum, heeft hiervoor het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Doel van dit IMBOR is om te komen tot een uniformering van begrippen voor beheer van de assets in de openbare ruimte.

Landelijke standaard
IMBOR borgt eenduidige landelijke afspraken over de objectgegevens. Het is daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun beheersysteem. Vanaf de 2020 versie beschrijft IMBOR alle vakdisciplines. Na eerder de nodige experimenten bij GBI-gemeenten is het daarmee nu geschikt als brede onderlegger van GBI.

Eerlijk over IMBOR
Antea Group heeft al jarenlang inhoudelijke expertise geleverd bij de ontwikkeling van IMBOR. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan landelijke standaarden. En dat blijven we doen, zodat het model optimaal blijft afgestemd op het vakgebied en de gebruikers van GBI. Al in 2017 leverde Antea Group een eerste GBItoonbank voor IMBOR en deden we ervaringen op bij gemeenten in de praktijk.

Daarom vertellen we je graag het eerlijke verhaal over IMBOR. Want niet elke gemeente wil nu al overstappen op IMBOR en soms heeft de invoering wat meer consequenties dan je vooraf had verwacht. Want herken je jouw areaal indelingen nog wel, werken je rekentools, scripts en Excels nog optimaal met een nieuwe indeling? En hoe lever je bijvoorbeeld updates voor je onderhoudscontract volgens bepaalde besteksposten wanneer je die indeling niet meer in je beheersysteem hebt?

Het datamodel van IMBOR is ook nogal anders dan wat de meeste beheerders nu gewend zijn in GBI. Daar komt bij dat het een ander type (relationele) database vergt om er écht mee te kunnen werken. GBI 6.3 is niet geschikt voor relationele databases, dat is een doodlopende weg. Daar hebben de specialisten van Antea Group echter wat op gevonden. We hebben een IMBOR referentielaag ontwikkeld, zodat je jouw huidige objectgegevens kunt weergeven in de IMBOR-opzet. Zo heb je als GBI-gebruiker in één oogopslag in beeld in welke mate je huidige areaalgegevens ‘IMBOR-proof’ zijn. Stabiel en vertrouwd in je huidige omgeving, zonder transities, zonder data-opwerking of conversies. De release van dit IMBOR ‘instapmodel’ is voor GBI 6.3 gebruikers beschikbaar vanaf oktober 2020.

Instapmodel of volledig over
Samen met een aantal gemeenten hebben we deze analyses al gemaakt. Sommige koploper gemeenten willen meteen verder en stappen helemaal over op IMBOR, ook om hun gegevens relationeel op te slaan en conform IMBOR te bewerken. De nieuwste GBI release maakt dat ook mogelijk, deze is leverbaar vanaf eind 2020. Deze GBI release werkt namelijk onderhuids met een relationele database. Hiermee kunnen we je huidige GBI areaal omzetten naar het relationele IMBOR model. Uiteraard leveren we ook de bijbehorende formulieren (paspoorten) om jouw gegevens conform IMBOR bij te houden.

GBI is klaar voor IMBOR, op een eerlijke manier die past bij jouw situatie! Meer weten? Neem dan contact op met Marien van Zwol.