front magainze 2020-1

GBImagazine: binnenkort in de bus, nu al digitaal!

Binnenkort valt de nieuwe editie van het GBImagazine  bij je door de bus. En, omdat de GBIdag al rap nadert, kun je deze editie nu al digitaal lezen!

In dit thema stellen wij de focus op beheer scherp. Het huidige beheer biedt namelijk op verschillende vlakken kansen om bij te dragen aan thema’s als duurzaamheid & circulariteit, assetbeheer & vervangingsopgave, klimaat & gezondheid en beleving & participatie.

Ook onze toekomstvisie ten aanzien van een nieuwe generatie GBIbeheersoftware staat centraal, zowel in dit magazine, als op de GBIdag. Heb jij 12 maart aanstaande al met dikke letters in je agenda staan? Je kunt je nog aanmelden via deze link!

Je kunt het voorjaarsnummer hier downloaden. Eerdere uitgaven van het GBI magazine vind je hier.

 

a female call centre worker takes a call.

GBI Servicedesk: wij beantwoorden al je vragen!

Wij hebben service hoog in het vaandel staan. Met de GBI Servicedesk, die de helpdesk van GBI Services vervangt, doen wij meer dan alleen een vraag registreren en doorsturen.

Stel je vraag!

Bij de GBI Servicedesk bieden wij jou oplossingsgerichte en snelle ondersteuning. Want, goede software is één ding, eenvoud in gebruik en de service die je nodig hebt om projecten te laten slagen zijn net zo belangrijk. Onze adviseurs zitten voor u klaar!

De GBI Servicedesk bereik je via (0513) 63 44 44. Je kunt ook een e-mail sturen naar support@gbiservicedesk.zendesk.com. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.

Vind je antwoord!

Op GBI Servicedesk vind je ook ons informatieportaal. In deze online omgeving vind je snel informatie over onze GBI producten: alle relevante informatie rondom software updates, maar ook gebruikershandleidingen en release notes. De informatie is overzichtelijk gerubriceerd en snel beschikbaar, wat het zoeken naar je antwoord vergemakkelijkt. En, je vindt hier ook tips en tricks van andere gebruikers.

Top view of sailing boat in deep blue sea.

Nieuwe toekomstvisie op de GBIdag

Heb jij je al aangemeld voor de GBIdag? Want, 12 maart komt al snel dichterbij. Maar eerst ligt op korte termijn de nieuwe editie van het GBImagazine nog bij jou op de mat. Hierin informeren wij je als vanouds over ontwikkelingen in het beheer, data & informatie en GBI. Ook het programma van de GBIdag vind je daarin terug.

En, zoals je inmiddels vast al weet, gaan wij met onze beheersoftware GBI een andere koers varen. Een koers die nog beter aansluit bij de wensen en eisen van onze klanten en de GVAG. Natuurlijk blijft het beheer en onderhoud van GBI geborgd. In het magazine en op de GBIdag nemen wij je mee in alle ontwikkelingen en de plannen voor de doorontwikkeling van GBI, zodat je goed en helder geïnformeerd bent over de huidige situatie, de kansen van de nieuwe situatie én de nieuwe deuren die zich openen.

De GBIdag vindt donderdag 12 maart 2020 plaats in de Reehorst te Ede. Geef je snel op met deze aanmeldlink.

Slide-fotosgbidag2019

Vooraankondiging GBIdag: focus op beheer

Elke beheerder, manager of bestuurder weet het: in de openbare ruimte gebeurt enorm veel! Wetgeving verandert, het klimaat biedt uitdagingen, inwoners willen meedenken én meedoen, we willen nog duurzamer acteren en beter voor de wereld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat beheer een van de katalysatoren is voor de veranderingen die nu in sneltreinvaart op ons afkomen. Een heldere focus op beheer is belangrijk en leidt tot een scherper zicht op de opgaven.

Geluk als basis
Je bent dagelijks bezig met het verbeteren van de buitenruimte. Ook om de gebruikers simpelweg gelukkig te maken. Maar hoe werkt dat eigenlijk,geluk? En ook wij als beheerders, verliezen ons weleens in het alledaagse werk. Als we bezig zijn keuzes te maken rondom onze opgaven en de uitdagingen die bijvoorbeeld ontstaan door externe factoren als klimaat en wetgeving. Hoe blijven wij gelukkige beheerders? Met een beetje geluk worden wij door keynote spreker Patrick van Hees, alias de geluksprofessor, geïnspireerd om onze gelukspotentie optimaal te benutten.

Parallelsessies
Ook zijn er volop mogelijkheden om aan te sluiten bij een ruim aanbod specialistische en algemene parallelsessies. Deze sessies richten zich op proces en inhoud van het brede vakgebied beheer, data & informatie en GBI. De invulling van deze sessies is grotendeels gereed en vind je terug op onze website.

GVAG
Als gewoonlijk houdt de Gebruikersvereniging Antea Group haar jaarlijkse ledenvergadering tijdens de GBIdag. Voor het eerst mag Arco Hofland als nieuwe voorzitter van de GVAG het podium beklimmen. Laten we er wederom een mooie, leerzame en vooral ook inspirerende dag van maken!

Noteer alvast in je agenda:
Datum: donderdag 12 maart 2020
Locatie: Reehorst, Ede
Klik hier om je aan te melden

cover

Herfsteditie GBImagazine in de brievenbus!

En daar is dan de herfsteditie van GBImagazine! De regen valt af en toe met bakken uit de lucht en zorgt voor files. De wind haalt aan en toch is het nog niet koud. Ook de komst van de herfst laat zien dat het klimaat verandert. Maar het doet ons ook beseffen dat het alweer bijna december is.

Het thema van deze editie is ‘rondom beheer’. En elke beheerder, manager of bestuurder weet, daar gebeurt enorm veel! Wij staan onder andere stil bij data en de omgevingswet, verduurzamen van gebouwen op natuurlijke momenten en de impact van de BBV op beheer. 

Daarnaast berichten wij natuurlijk over ontwikkelingen en nieuws omtrent GBI en de GVAG. Arco Hofland, de kersverse voorzitter van de GVAG, stelt zich aan de lezer voor.

Heb je het GBI magazine niet ontvangen? Je kunt het herfstnummer hier downloaden. Eerdere uitgaven van het GBI magazine vind je hier.

Wil je het blad in het vervolg graag toegestuurd krijgen? Mail dan je contactgegevens naar: GBI@anteagroup.com.

Button_GBIdag-2020-12-maart20

GBIdag 12 maart 2020

Na een succesvol uitstapje naar Amersfoort, zijn we in 2020 weer op onze vertrouwde stek te vinden. Op donderdag 12 maart 2020 vindt de GBIdag plaats in de Reehorst te Ede. Let op, dit is een week eerder dan je van ons gewend bent!

Het dagthema is Focus op beheer. Elke beheerder, manager of bestuurder weet het, in de openbare ruimte gebeurt enorm veel! Wetgeving verandert, het klimaat biedt uitdagingen, inwoners willen meedenken én meedoen, we willen nog duurzamer acteren en beter voor de wereld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat beheer een van de katalysatoren is voor de veranderingen, die nu in sneltreinvaart op ons afkomen. Een heldere focus op beheer is belangrijk en leidt tot een scherper zicht op de opgave.  

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Noteer de GBIdag maar vast op donderdag 12 maart in je agenda.

Meer informatie:
jessica.ruijs@anteagroup.com

1568817270443

Esri en Antea Group intensiveren samenwerking

Antea Group en GIS-speler Esri gaan intensiever samenwerken. Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau is Antea Group gespecialiseerd in full-serviceoplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Door samenwerking willen beide partners hoogwaardige kennis en pragmatische oplossingen combineren, om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

‘We zijn als Esri Nederland verheugd dat onze technologie en kennis kan bijdragen aan de innovatieve oplossingen die het ingenieurs- en adviesbureau te bieden heeft’, laat partnermanager Jort Engels weten. ‘Antea Group heeft een prachtige filosofie: doe wat je belooft, doe het met tomeloze inzet en probeer jezelf altijd te verbeteren. Het is reëel, krachtig en handen uit de mouwen. Deze mentaliteit past goed bij ons als Rotterdams bedrijf. We werken al geruime tijd samen. Wij zijn een goede match.’

Manager Innovatie & ICT, Harmen Tjeerdsma: ‘Antea Group en Esri delen de passie en interesse voor een duurzame toekomst, gedreven door innovatie. Antea Group maakt al jaren gebruik van Esri technologie in haar interne dienstverlening. Met GISconnect en Antea Group Insights is dit nu ook vertaald in digitale services die passen in de digitale transformatie die ons bedrijf doorvoert.’

Idea Light Bulb Touching on Visual Screen

De 4 weerbarstige vragen van de vervangingsopgave

De vervangingsopgave in de openbare ruimte stelt ons de komende jaren voor grote uitdagingen, dat hoeven we hier niet meer uit te leggen. Verouderende assets, energie, klimaat, circulariteit en mobiliteit vragen om een slimme, gecombineerde aanpak. Toch lukt het ons in Nederland nog niet zo goed om de opgave in goede uitvoeringsprogramma’s te integreren. Allerlei vragen en onzekerheden maken de vervangingsopgave lastig concreet te maken.

In de praktijk leidt dat óf tot een behoudende opstelling óf tot een vlucht in experimenten. Deze verlamming wil Antea Group doorbreken. Wij brachten het vraagstuk terug naar 4 weerbarstige vragen en een stapsgewijze aanpak ervan.

Weerbarstige vragen

De angel in het vraagstuk van de vervangingsopgave blijkt dat je verder vooruit zou willen plannen, dan je kennis reikt. Onzekerheden nemen toe en dat hebben we niet graag. Hoe voorkom je dat je straks spijt krijgt van investeringen, die je nu doet? Alle onzekerheden hebben we teruggebracht naar vier vragen: 

  1. Hoe ontwikkelt de kwaliteit van onze bestaande assets zich op langere termijn?
  2. Wat zijn precies de uitdagingen van de toekomst?
  3. Welk impact heeft dat op het functioneren en inrichten van ons netwerk?
  4. Hoe combineren we agenda’s van de (groeiende) groep stakeholders?

Lees hier het volledige artikel De 4 weerbarstige vragen van de vervangingsopgave uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Ruud van Hoek

uitgelicht-GBImagazine

Samenhang en balans bij klimaatbestendig inrichten

 

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen zijn druk met de klimaatverandering. Om zicht te krijgen op de zwakke schakels voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in hun beheergebied, voeren ze stresstesten uit, gaan ze in dialoog over risico’s en denken ze na over mogelijke maatregelen in een uitvoeringsprogramma. Daarna gaan ze echt aan de slag en bepalen ze iedere zes jaar of ze nog op koers liggen. Net zo lang tot de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is.

Samenhang klimaatsresstest, klimaatrisicodialoog en uitvoeringsagenda
Dit klinkt eenvoudig. Wij merken echter dat de belangrijkste actoren, de gemeenten en de waterschappen, aan het zoeken zijn naar een goede en slimme invulling van de verplichtingen en de samenhang hierin uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Klimaatverandering is onvoorspelbaar, raakt veel werkvelden (zoals water/riolering, ruimtelijke inrichting, milieu, duurzaamheid en mobiliteit) en vraagt in veel gevallen om een beheergebied-overschrijdende aanpak.

Juiste balans
De urgentie is daar. In 2019 moeten alle overheden de klimaatstresstesten hebben uitgevoerd en in 2020 moet de Uitvoeringsagenda gereed zijn. Om tijdig tot een succesvol en concreet uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie te komen, is in onze ogen een goede balans nodig tussen:

Inhoud: benodigde expertise voor het realiseren van opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van stresstest, risicodialoog en maatregelen.

Aanpak: organisatiestructuur, adaptatiestrategie, uitvoeringsprogramma en monitoring die bijdragen aan goede kwaliteit en voldoende draagvlak. Bijvoorbeeld door toepassing van de kwaliteitscirkel van Deming: Plan-Do-Check-Act.

Interactie: houding, gedrag en wijze van communiceren om tot goede samenwerking en win-win situaties te komen.

Om adequaat invulling te geven aan de klimaatopgave, is het essentieel om de juiste expertise samen te brengen vanuit diverse afdelingen (Beheer, Data, Duurzaamheid, Bodem, Ruimtelijke Strategie en Organisatie) én ze op een doelmatige wijze te laten sparren. Let wel, klimaatstresstesten en risicodialogen zijn een middel, geen doel op zich! Wij moeten met z’n allen voorkomen dat we verzanden in eindeloze sessies en discussies.

Lees hier het volledige artikel Klimaatbestendig inrichten van Nederland uit GBI magazine nummer 19.

Voor meer informatie: Benno Steentjes