Werken met de actuele assets in de openbare ruimte

GBIdesktop

Vanuit GBIdesktop maak je alle informatie inzichtelijk. Op de kaart (grafisch) en administratief. Je registreert, beheert en ontsluit je beheerdata, intern voor de organisatie, maar ook naar buiten, voor de eigen dienst en aannemers.

“ Het is eenvoudig om informatie inzichtelijk te maken op de kaart. Bijvoorbeeld de planning en begroting voor riolering en de kwaliteit van bomen. Zo zie je snel waar je werk met werk kunt maken voor het meerjaren onderhoudsprogramma. Dit kun je combineren met open data. Denk aan landelijke fietsroutes en TOP10NL van Kadaster. ”

Herold Heetebrij

Adviseur Beheer

Het Gegevenswoordenboek GBI is een belangrijk onderdeel binnen GBI beheersysteem. Het maakt de communicatie mogelijk tussen de verschillende onderdelen en zorgt voor kennisborging omtrent beheerobjecten. Door uniforme gestandaardiseerde informatiemodellen (bijvoorbeeld IMGEO en IMKL) en het toevoegen van eigen GBI gegevens communcieert GBI eenvoudig met andere databronnen in de omgeving.

Het woordenboek zorgt voor uniforme terminologie. Het woordenboek is daarmee het informatiemodel waarop GBI 6 is gefundeerd en beschrijft definities van beheerobjecten. Het woordenboek bevat in ieder geval:

  • opsomming van beheerobjecten
  • omschrijving van elk beheerobject
  • attributen per beheerobject
  • omschrijving per attribuut
  • domeinen per attribuut
  • regels per attribuut
  • relaties tussen beheerobjecten
  • versie(beheer)
  • visualisatie en presentatie

Met GBIaddons breid je GBI uit. Het systeem biedt daarmee meer mogelijkheden.

Wij maken onderscheid in twee varianten.

De eerste biedt extra mogelijkheden voor het presenteren en gebruiken van data.

De tweede is een koppeling met (data van) een derde partij.

Met deze GBIaddons is het mogelijk om data te combineren en analyses uit te voeren binnen één systeem.
Het voordeel is dat je niet meer hoeft te wisselen tussen applicaties. Dat is snel en effectief.
Alle functionaliteiten van GBIdesktop blijven herkenbaar en zichtbaar.

Overzicht Addons

Het pragmatisch koppelvlak is ontwikkeld om beheerdata (BOR) vanuit de applicatie (GBI) op geometrisch niveau automatisch gelijk te houden met de BGT-geometrie.

Dit gebeurt via berichtenverkeer tussen GBI en de applicatie waarin de BGT beheerd wordt.

Het pragmatisch koppelvlak ondersteunt het berichtenverkeer vanuit de BGT-applicatie naar GBI.
In GBI kunnen de objecten vervolgens verrijkt worden met specifieke beheerattributen.

Met het pragmatisch koppelvlak wordt invulling gegeven aan “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken”.

StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens van de gemeente naar de BGT en binnen de gemeente tussen de afdeling Geo(-informatie) en Beheer (GBI).

Een gedeelde standaard voor beide ketens heeft als voordelen dat beide ketens goed op elkaar aansluiten, en dat de kosten voor implementatie, beheer en gebruik van BGT/ IMGeo-gegevens (Geo-Beheer) lager zijn.

Door het BGT-berichtenverkeer en BOR berichtenverkeer onder te brengen in aparte sectormodellen binnen de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard wordt eenvoudig beheer van de standaard voor beide ketens gegarandeerd.

Eigenschappen van GBIdesktop

EENVOUD
Eenvoudig analyseren
en delen met buiten
MAKKELIJK
Persoonsgebonden
inrichten
INTEGREREN
Eigen data en
open data

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie?