Onmisbare beheerinformatie én kennis en ervaring altijd beschikbaar

GBIkennisbank

Professioneel beheren vraagt om transparantie van kennis. GBI legt deze beheerexpertise vast in GBIkennisbank, zodat de uitgangspunten altijd traceerbaar zijn. Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op de verschillende situaties: van landelijke gemiddelden tot plaatselijk maatwerk. De kennis is opgedaan door Antea Group, vanuit verschillende kennisplatformen en gecombineerd met specifieke kennis van overheden en gebruikers.

“ De kennis en ervaring vastgelegd en geborgd in één uniform kennismodel, om vervolgens voor het hele beheerproces te gebruiken. Dat is niet alleen makkelijk, maar levert ook nieuwe inzichten op. ”

Arjan Wagemakers

Adviseur Beheer

Eigenschappen van GBIonline

GECERTIFICEERD
Gecertificeerde kennis
VERGELIJKBAAR
Benchmarking
EENDUIDIG
Eenduidige kennisopslag

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie?