Als beheerder van watergangen moet je weten hoeveel budget je reserveert om voldoende waterdiepte voor de diverse functies van de watergangen te garanderen. De GBIapp-bagger helpt je hierbij adequaat.

De GBIapp-bagger rekent voor jou uit wanneer je moet baggeren en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Hiervoor heb je inzicht nodig in de huidige baggerhoeveelheden, de slibaanwas en de kwaliteit van de bagger. Dit bepaal je op verschillende niveaus: watergang, wijk, dorp/stad en gemeentelijk. Door de baggerinformatie integraal mee te nemen in GBI heb je in een oogopslag zicht op raakvlakken met andere werken. Na afloop van de werkzaamheden actualiseer je de database en maak je opnieuw een planning en begroting met de meest actuele gegevens. Wij kunnen je ondersteunen bij het verzamelen van de benodigde data, het vullen van de database en adviseren je desgewenst over de meest efficiënte aanpak.

Met de GBIapp-bagger kies je voor een gehele of gedeeltelijke automatisering van het doorrekenen van de meerjarige begroting van baggerwerken.