Veel beheerorganisaties voeren het beheer en onderhoud van de openbare ruimte beeldgericht uit in plaats van op frequentie. De addon-beeldkwaliteit geeft een beheerorganisatie handvatten om uitgevoerde werkzaamheden te controleren en te toetsen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In de GBIaddon-Beeldkwaliteit kun je met een standaard kwaliteitscatalogus schouwrondes inrichten en uitvoeren. Wanneer de schouw is uitgevoerd, is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met de vastgestelde ambitie.