De GBIaddon-Maatregeltoets maakt het mogelijk om de kennis vanuit GBIkennisbank te gebruiken voor de operationele afstemming van de buitenwerkzaamheden. Dit is dezelfde kennis die al gebruikt wordt voor de werkzaamheden op strategisch en tactisch niveau. Deze addon biedt de gebruiker de mogelijkheid om werkzaamheden ook op operationeel niveau af te stemmen met een onderhoudsopname buiten. Bijvoorbeeld door de noodzaak van een maatregel of de zwaarte van een maatregel te bepalen in relatie tot het beleid. Deze informatie kan daarna gesynchroniseerd worden met het desktopproject.