Met GBIapp-baggeren kunt u cyclisch plannen en begroten, met behulp van de beschikbare informatie over watergangen in GBIdatabank. Belangrijke informatie is bijvoorbeeld de slibdikte, slibaanwas en het watergangareaal. De waterbodembeheerder kan hiermee snel begroten, nieuwe planningen maken voor regulier baggeren en tegelijk snel reageren op incidenten. Hiermee is ook de snelle match tussen vraag en aanbod voor lokale toepassing een belangrijke stap dichterbij gekomen.